xx Centrum IV Verificatie en Validatie

Centrum IV Verificatie en Validatie

Derde Werelddreef 1
2622 HA Delft

Postbus 2232
3500 GE Utrecht


Kwaliteits- en risicobeheersing zijn van groot belang voor de projecten van Rijkswaterstaat. De eisen die gesteld worden aan de producten en diensten van Rijkswaterstaat veranderen continu. Met kwaliteits- en risicobeheersing helpt het Centrum IV voor Verificatie en Validatie (CIVVV) om aan die eisen te voldoen. Het CIVVV heeft een adviserende, ondersteunende én signalerende rol en zet zich in voor zowel interne als externe klanten.