Vuurtoren het Lage Licht

Vuurtoren het Lage Licht

In 1839 zetten Nederland en België hun handtekening onder het ‘Scheidingsverdrag’. Maar helemaal los van elkaar kwamen de buurlanden niet. Er werden afspraken gemaakt over de bebakening en verlichting langs de Nederlandse kust.

voor het eerst ontstoken in 1876

De schepen richting Antwerpen hadden namelijk ook baat bij een veilige doorgang. Tussen 1866 en 1878 kwamen er 35 lichten bij. De laatste in die reeks werd de eerste ronde gietijzeren vuurtoren van Nederland: het Lage Licht.

Licht in de duisternis

Om een vrije en onbelemmerde vaart op de Schelde te garanderen, werden er na het onafhankelijk worden van België onderling afspraken gemaakt. Onderdeel van de afspraken was dat Nederland alle bebakening en verlichting op Nederlands grondgebied zou installeren en beheren, maar dat België de kosten zou dragen.

De toegang tot de haven werd pas echt vrij toen België in 1863 een verdrag sloot met Nederland over het afkopen van tolrechten. Het gevolg: een enorme toename van de scheepvaart op de Schelde, vooral in de nacht. De lantaarn op een houten paal ten westen van de haven van Vlissingen en vuurtoren het Hoge licht voldeden daarom niet meer. Op het Noorderhoofd van Westkapelle werd daarom in de jaren 1875-1876 vuurtoren het Lage Licht gebouwd.

Tussen de bunkers

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het ijzeren torentje onderdeel van de Atlantikwall, de verdedigingslinie van de Duitsers langs de kusten van de Atlantische Oceaan en de Noordzee, van de Noordkaap tot de Franse grens. De kust van Walcheren werd in de jaren 1942 en 1943 omgebouwd tot een van de sterkste bolwerken in deze verdedigingslinie: de ‘Festung Walcheren’. Op de Westkapelse Zeedijk werden diverse bomvrije bunkers gebouwd. Het vuurtorentje kwam tussen twee van deze bunkers in te staan. Tijdens de Slag om de Schelde in het najaar van 1944 stond het ijzeren torentje middenin de frontlinie.

Westkappelaars zijn trots op hun iesdere torentje

’t Iesdere torentje

Samen met vuurtoren het Hoge Licht vormt het Lage Licht een lichtenlijn voor het ‘aanlopen’ van het Oostgat vanuit noordwestelijke richting. Westkappelaars zijn trots op de vuurtoren en noemen deze ook wel liefdevol ’t iesdere torentje (het ijzeren torentje in dialect). In de vuurtoren is regelmatig een expositie te zien over strandingen of over de natuur in de omgeving van Westkapelle.

Feiten vuurtoren het Lage Licht

  • Hoogte 16 m hoog
  • Verdiepingen: 4
  • Voor het eerst ontstoken in 1876
  • Sinds 2017: vuurtorenmuseum

Terug naar