Karin Visser

Karin Visser

Karin Visser (1960) is sinds 2012 hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement. Ze is als proceseigenaar Verkeer- en Watermanagement en Crisismanagement lid van het bestuur Rijkswaterstaat.

Onze weginspecteurs, verkeerscentrales, sluismeesters en het Watermanagementcentrum Nederland zorgen 24 uur per dag voor betrouwbaar waterbeheer. En doen al het mogelijke om weg- en vaarweggebruikers veilig en vlot van A naar B te laten reizen. We handelen ongevallen zo snel mogelijk af. Ook bij calamiteiten en crises door bijvoorbeeld extreem weer komen we direct in actie.

Karin Visser, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement

Visser studeerde af als bouwkundig ingenieur aan de Technische Universiteit Delft, waarna ze in dienst trad bij het Gemeentelijk Energiebedrijf Amsterdam. Daarna werkte ze 6 jaar bij de Rijksgebouwendienst als hoofd Huisvestingszaken/plaatsvervangend directeur. In 2000 stapte ze over naar de gemeente Den Haag, waar ze directeur Stadsbeheer en plaatsvervangend algemeen directeur werd.

In 2006 trad Visser in dienst bij Rijkswaterstaat als hoofdingenieur-directeur bij de dienst Noordzee. Onder haar leiding kwam de Rijksrederij tot stand. In 2010 stapte ze over naar de dienst Utrecht, waar ze hoofdingenieur-directeur en landelijk verkeersmanager was.

In 2012 werd Visser hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement.