Jaap Slootmaker

Jaap Slootmaker

Jaap Slootmaker (1968) is sinds 12 februari 2018 (vrijgesteld) plaatsvervangend DG en binnen het bestuur proceseigenaar Omgeving- en Assetmanagement. Hiermee is Slootmaker verantwoordelijk voor de 7 regionale organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Als bestuurslid is hij medeverantwoordelijk voor de primaire taken, de strategie en het aansturen van de organisatie.

Werken aan een veilig, leefbaar, duurzaam en bereikbaar Nederland doen we samen met anderen: provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Alleen door goed samen te werken, bereiken we het beste resultaat voor onze gebruikers.

Jaap Slootmaker, plaatsvervangend DG en binnen het bestuur proceseigenaar Omgeving- en Assetmanagement

Slootmaker studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de universiteit Leiden en operational auditing aan de Erasmus Universiteit, waarna hij als financieel economisch beleidsmedewerker in dienst trad bij de gemeente Zoetermeer. In 1995 stapte Slootmaker over naar het ministerie van Economische Zaken, waar hij onder meer afdelingshoofd Bedrijfsvoering was bij de centrale directie Financieel Economische Zaken. 

In 2004 trad hij in dienst van Rijkswaterstaat, waar hij directeur Financiën & Control werd. Daarna was Slootmaker 2 jaar directeur Organisatieontwikkeling, voordat hij in 2013 chief financial officer (CFO) werd. Sinds 12 februari 2018 is hij plaatsvervangend DG en binnen het bestuur proceseigenaar Omgeving- en Assetmanagement.