Ons bestuur

Ons bestuur

Het bestuur van Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie als geheel. Het accent ligt op de strategische sturing en besluitvorming.

  • 'Rijkswaterstaat heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht; samen met onze partners werken we aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Ik ben trots dat ik leiding mag geven aan een organisatie met zo’n mooie taak.'

  • ‘In de dagelijkse praktijk, dicht bij de burger, wordt ons werk aan een veilig, bereikbaar en duurzaam Nederland concreet. Met name de vervangings- en renovatieopgave wordt een belangrijke opgave. Dat vraagt om goed samenwerken met publieke en private partners. Daar wil ik, met mijn focus op het regiowerk van Rijkswaterstaat, graag aan bijdragen.’

  • ‘Rijkswaterstaat heeft jaarlijks bijna 5 miljard euro beschikbaar. Ik vind het belangrijk om te werken aan maximaal rendement voor de samenleving en ons werk toch betaalbaar te houden. Met vernieuwende, efficiënte werkwijzen en werkprocessen. Dat is waar ik als chief financial officer voor sta.’

  • 'Informatie is cruciaal om onze netwerken te besturen en te beheersen. Maar ook voor de gebruikers van onze wegen, vaarwegen en watersystemen. Daarom investeert Rijkswaterstaat in een goede informatievoorziening, nu en de toekomst.'

  • ‘Onze weginspecteurs, verkeersleiders, sluismeesters en watermanagers werken 24 uur per dag aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Achter de schermen zorgen zij voor betrouwbaar waterbeheer en vlotte, veilige verkeersdoorstroming op de weg en op het water. Zij handelen ongevallen zo snel mogelijk af en komen in actie bij calamiteiten en crises.’

  • ‘Als opdrachtgever is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het gezonde, professionele en innoverende samenspel met de markt. Iedere dag ben ik blij daar, samen met mijn collega’s, aan bij te dragen in kleine en grote stappen vooruit. Ik meet ons succes af aan ons gezamenlijk effect in de praktijk.’

Bestuurders Rijkswaterstaat

Adres