Ons bestuur

Ons bestuur

Het bestuur van Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie als geheel. Het accent ligt op de strategische sturing en besluitvorming.

  • 'Rijkswaterstaat heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht; samen met onze partners werken we aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Ik ben trots dat ik leiding mag geven aan een organisatie met zo’n mooie taak.'

  • 'Rijkswaterstaat moet meer kwaliteit leveren met minder geld. We kijken altijd kritisch naar elke euro belastinggeld die we uitgeven. Dat is een belangrijke taak waar ik als Chief Financial Officer voor sta.'

  • 'Werken aan een veilig, leefbaar, duurzaam en bereikbaar Nederland doen we samen met anderen: provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Alleen door goed samen te werken, bereiken we het beste resultaat voor onze gebruikers.'

  • 'Onze weginspecteurs, verkeerscentrales, sluismeesters en het Watermanagementcentrum Nederland zorgen 24 uur per dag voor betrouwbaar waterbeheer en het veilig en vlot van A naar B kunnen reizen voor weg- en vaarweggebruikers. We handelen ongevallen zo snel mogelijk af en komen in actie bij calamiteiten en crisis als gevolg van bijvoorbeeld extreem weer.'

  • 'Onze netwerken veranderen. We hebben kennis en kunde nodig van beleid, stakeholders, partners en RWS zelf. Die moeten we verbinden en mobiliseren om samen te werken aan het netwerk van morgen.'

  • 'We besteden jaarlijks voor ongeveer 3 miljard euro uit aan marktpartijen. Bijvoorbeeld voor aanleg en onderhoud van wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen. Door zorgvuldig in te kopen, proberen we het beste uit de markt te halen.'

  • 'Informatie is cruciaal om onze netwerken te besturen en te beheersen. Maar ook voor de gebruikers van onze wegen, vaarwegen en watersystemen. Daarom investeert Rijkswaterstaat in een goede informatievoorziening, nu en de toekomst.'

Bestuurders Rijkswaterstaat

Adres