Jaarbericht 2018

Jaarbericht 2018

Rijkswaterstaat wil Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar houden. Dat we daar hard aan werken, was ook in 2018 zichtbaar en merkbaar.

We geven de rivieren meer ruimte en versterken de dijken. Daarmee beschermen we ons land tegen hoogwater. We zorgen voor vlot en veilig verkeer over de weg en verbeteren tegelijkertijd de leefomgeving van omwonenden.

Verduurzamen en vernieuwen

Innoveren, verduurzamen en samenwerken. Samen met burgers, maatschappelijke partners, bedrijven en kennisinstituten. Dat kenmerkt de aanpak van Rijkswaterstaat in deze dynamische tijd. We bouwen bijvoorbeeld steeds meer samen met de natuur door zand en slib te gebruiken voor het verstevigen van onze kust en onze dijken. En ons wegennet kreeg er in 2018 maar liefst 15 nieuwe weggedeelten bij, die deel uitmaakten van 5 grote wegenprojecten.

Ingewikkelde, maar boeiende opgave

De komende decennia staan we voor een ingewikkelde, maar boeiende opgave. Sinds 2018 bereidt Rijkswaterstaat zich daar grondig op voor. We zetten ons in voor een goed onderhouden, duurzame infrastructuur in een zorgvuldig ingericht, klimaatbestendig land. Daarbij benutten we de kansen van slimme mobiliteit, data en informatievoorziening optimaal. We trekken daarbij steeds intensiever op met burgers, bedrijven en maatschappelijke partners.

Van deze toekomstgerichte en samenwerkingsgerichte manier van werken geeft dit jaarbericht een pakkend overzicht. Lees het jaarbericht voor meer resultaten of bezoek de online versie van het jaarbericht voor een boeiende indruk van ons werk in 2018.