Nieuwe natuur bij de Buurserbeek door N18

Nieuwe natuur bij de Buurserbeek door N18

Nieuwsbericht Gepubliceerd op: 02 augustus 2017- Laatste update: 02 augustus 2017 17:10 uur

Rijkswaterstaat, Waterschap Rijn en IJssel, Landgoed Lankheet en de provincie Overijssel herstellen en creëren samen ruim 10 ha nieuwe natuur langs de Buurserbeek in Haaksbergen.

Huidige Buurserbeek gezien vanaf de Veddersbrug

Deze natuur leggen zij aan tussen de Oostendorper Watermolen en Rietmolen. De 10 ha maakt deel uit van in totaal 91,6 ha aan natuur die wordt herplant en gecompenseerd voor de aanleg van de nieuwe N18.

Combinatie nieuwe natuur, beekherstel en vloeivelden

Bij de Buurserbeek vindt beekherstel plaats, worden waterbergingen gemaakt én worden natuur en recreatie slim gecombineerd op en rond Landgoed Lankheet. Ook worden oude meanders weer aangetakt op de beek en zorgen we er voor dat het water net als vroeger over de velden rondom de beek kan stromen als de beek veel water moet afvoeren. Deze combinatie van nieuwe natuur, beekherstel en vloeivelden is van grote meerwaarde voor planten en dieren. Ook draagt de nieuwe natuur bij aan de waterveiligheid van de omgeving, doordat de beek meer ruimte krijgt kan water geborgen worden op de natuurpercelen tijdens afvoerpieken.

Voorlopig ontwerp

Rijkswaterstaat, het waterschap, het landgoed en de provincie werken hun plannen uit met stakeholders en betrokkenen uit het gebied. Na de zomer presenteren zij het voorlopig ontwerp. Als een definitief ontwerp eind 2017 klaar is, kan de uitvoering van plannen in het najaar van 2018 beginnen.

Bij de aanleg van de N18 spaart Rijkswaterstaat de natuur waar mogelijk. Toch ontkomen we er bij de aanleg van de N18 niet aan om de weg aan te leggen in gebieden met een natuurbestemming. Groen dat verdwijnt compenseren we door herplant op het tracé of door in de buurt van de nieuwe N18 nieuwe natuur aan te leggen. In totaal komt er voor 59 ha nieuw groen binnen het tracé en daarbovenop nog eens 32,6 ha aan nieuwe natuur in de regio.