Baggerwerkzaamheden in de vluchthaven bij Gorinchem

Baggerwerkzaamheden in de vluchthaven bij Gorinchem

Nieuwsbericht Gepubliceerd op: 30 juni 2017- Laatste update: 30 juni 2017 14:41 uur

De vluchthaven wordt door Rijkswaterstaat beheerd. Rijkswaterstaat is als beheerder verantwoordelijk voor het toegankelijk houden van de Vluchthaven voor de scheepvaart. Marianne Jongen is namens Rijkswaterstaat de omgevingsmanager voor het baggerproject. Marianne geeft een toelichting op het baggerproject.

Waarom is het baggeren van de vluchthaven nodig?

'De vluchthaven van Gorinchem is een overnachtingshaven voor binnenvaartschepen langs de Boven Merwede. Als gevolg van wisselende stroomsnelheden vindt er op de waterbodem van de vaarwegen erosie en sedimentatie plaats en dat heeft gevolgen voor de bevaarbaarheid. Het doel van de baggerwerkzaamheden is om de bevaarbaarheid van de Vluchthaven te garanderen', aldus Marianne.

Wanneer wordt de Vluchthaven gebaggerd?

Het baggeren van de vluchthaven start na de zomer. Normaliter wordt de vluchthaven eens in de 6 tot 8 jaar gebaggerd. 'In de originele planning zou de vluchthaven in 2014/2015 worden gebaggerd. De aanbesteding heeft echter wat langer geduurd', vertelt Marianne. Daarnaast is Rijkswaterstaat als opdrachtgever verplicht om de baggeraar te informeren over mogelijke veiligheidsrisico’s. 'De opdrachtnemer moet veilig kunnen werken. Voor de vluchthaven moet eerst worden vastgesteld of deze verdacht is vanwege mogelijke niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog', vult Marianne aan.

Wat zijn de conclusies uit het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven?

'Uit het onderzoek of de vluchthaven verdacht is, blijkt dat de kans aanwezig is dat niet-gesprongen explosieven zijn achtergebleven in de waterbodem. De verdachte delen van de vluchthaven worden nu eerst gecontroleerd op de aanwezigheid van explosieven. Verdachte voorwerpen worden eerst verwijderd voordat we kunnen starten met baggeren', aldus Marianne.

Hoe worden de baggerwerkzaamheden afgestemd met andere gebruikers van de haven, zoals de watersportvereniging?

Marianne geeft aan dat bij aanvang van het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven en het baggerwerk een overleg wordt georganiseerd met directe belanghebbenden van de vluchthaven. 'Het moment van uitvoering is in overleg met de watersportvereniging bepaald. Rijkswaterstaat start de uitvoering na het vaarseizoen. Het baggeren van de jachthaven wordt door de watersportvereniging zelf gedaan.'