Onderzoek behoeftes en wensen rondom vaarweginformatie

Onderzoek behoeftes en wensen rondom vaarweginformatie

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 10 maart 2017- Laatste update: 17 maart 2017 13:01 uur

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Kantar Public (voorheen TNS Nipo) een onderzoek uit onder binnenvaartschippers. Het onderzoek gaat over de behoeftes en wensen rondom vaarweginformatie.

In het kader van dit onderzoek willen we u graag uitnodigen voor deelname aan een focusgroep met een klein aantal andere binnenvaartschippers.

Wat houdt het onderzoek in?

Onder leiding van een onderzoeker van Kantar Public gaan binnenvaartschippers met elkaar praten over de informatie die zij nodig hebben voorafgaand aan en tijdens het varen. De volgende thema's komen onder andere aan bod:

  • Op welke manier bereidt u zich als vaarweggebruiker voor op uw reis?
  • Welke reisinformatie heeft u op welk moment nodig?
  • Welke informatiekanalen kent en/of gebruikt u?
  • In hoeverre sluiten deze kanalen aan bij uw informatiebehoeftes en wensen?

Op basis van dit onderzoek zal Rijkswaterstaat maatregelen treffen om de tevredenheid rondom de informatievoorziening te verbeteren. De uitkomsten van het onderzoek zullen ook bijdragen aan het (opnieuw) vormgeven van communicatie op gebied van scheepvaart.

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met Patrick Sevarts van Rijkswaterstaat of met Ageeth Ettema, onderzoekster van Kantar Public.

Waar en wanneer

De focusgroepen vinden plaats op de volgende data/locaties:

Rotterdam

Datum: woensdag 22 maart of donderdag 30 maart, einde middag of avond

Locatie: Bureau Fris, Botersloot 9e, 3011 HE Rotterdam

Amsterdam

Datum: vrijdag 24 maart of woensdag 29 maart, einde middag of avond

Locatie: Kantar Public, Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam

Aanmelden

Wilt u aan dit onderzoek meewerken, dan ontvangen wij graag uw aanmelding uiterlijk op 20 maart. U kunt uw interesse voor deelname aan de focusgroepen kenbaar maken door een e-mail te sturen naar Marjolein Zonjee, Project Manager Kantar Public. Vermeld in de email uw naam, uw telefoonnummer, uw voorkeur voor locatie en datum. Wij stellen uw inbreng bijzonder op prijs en willen u hier bij voorbaat voor danken.

Soms komt het voor dat er meer aanmeldingen voor een specifieke groep zijn, dan we nodig hebben. In dat geval kunnen we niet alle geïnteresseerden deel laten nemen.

Als u zich aanmeldt neemt Bureau Fris te Amsterdam namens Kantar Public contact met u op om een afspraak in te plannen. Zij zullen u nog een aantal extra vragen stellen (zoals wat voor type schip u heeft, welke informatie u gebruikt bij het varen).