Maart en april 2017: werkzaamheden Westsluis Terneuzen

Maart en april 2017: werkzaamheden Westsluis Terneuzen

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 09 maart 2017- Laatste update: 09 maart 2017 15:13 uur

Rijkswaterstaat werkt enkele weken in maart en april aan de noordbrug van de Westsluis in Terneuzen. Er wordt onderhoud gepleegd en de sluizen worden geschikt gemaakt voor bediening op afstand. Deze werkzaamheden veroorzaken verkeershinder.

Werkzaamheden

Van 18 maart tot en met 1 april 2017 vervangt aannemer Hollandia Services de aandrijfcilinders van de noordbrug van de sluis. Dat is de brug aan de Westerscheldezijde. Tussen 5 en 24 april 2017 past aannemer Engie de aandrijving, besturing en bediening van de noordbrug aan en worden de nodige testen uitgevoerd.

Hinder wegverkeer

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden moet de noordbrug omhoog blijven staan. Het wegverkeer kan daardoor alleen gebruikmaken van de zuidbrug van de Westsluis. Wanneer schepen de sluis in- of uitvaren, kunnen beide bruggen omhoog staan. In die situatie is er hinder. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren en de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, stelt Rijkswaterstaat verkeersmaatregelen in. Van 18 maart tot en met 1 april 2017 en van 5 tot en met 24 april 2017 wordt het wegverkeer van en naar Terneuzen door middel van borden geadviseerd het sluizencomplex te mijden en te kiezen voor een alternatieve route via de Sluiskiltunnel of de draaibrug bij Sluiskil. Wie toch kiest voor de route over de sluizen, kan bij een scheepvaartpassage te maken hebben met wachttijden tot 30 minuten. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen, wanneer de zuidbrug geopend is voor de scheepvaart, te voet gebruikmaken van de passage over een sluisdeur bij de noordbrug. 

Verkeersregelaars in de omgeving van het sluizencomplex zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming van het wegverkeer en houden de rotonde ten westen van de Westsluis beschikbaar voor hulpdiensten en openbaar vervoer. De sluisbedienaar houdt daarnaast zoveel mogelijk rekening met de dienstregeling van de buslijnen. Er zijn bloktijden ingesteld van 07.30 tot 08.00 uur en 16.45 tot 17.15 uur. Op die tijden varen er in principe geen schepen door de Westsluis. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden, bijvoorbeeld bij de passage van een schip dat vanwege de diepgang alleen met hoogwater de Westerschelde op kan.

Hinder scheepvaart

In verband met de genoemde werkzaamheden is de Westsluis op de maandagen 17 en 24 april 2017 gedurende 24 uur gestremd voor de scheepvaart en op maandag 1 mei gedurende 12 uur. Er is op die dagen geen hinder voor het wegverkeer.

Andere werkzaamheden in 2017

Rijkswaterstaat voert in 2017 diverse werkzaamheden uit op het sluizencomplex in Terneuzen. Zo staat er in het najaar nog een aantal grote klussen aan de Oostsluis op het programma. Ook vinden er nog andere werkzaamheden aan de Westsluis plaats. De reden voor dit grootschalige onderhoud is de start van de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen in het 4e kwartaal van dit jaar. Er is dan minder capaciteit beschikbaar omdat de Middensluis buiten bedrijf wordt gesteld. Rijkswaterstaat doet er alles aan om de Oost- en Westsluis in optimale conditie te houden, zodat er in de realisatiefase van de Nieuwe Sluis Terneuzen zo min mogelijk overlast is voor scheepvaart en wegverkeer. Lees meer over het project op de pagina Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ).