Kadeverlaging Scherpekamp in nieuwe fase

Kadeverlaging Scherpekamp in nieuwe fase

Nieuwsbericht Gepubliceerd op: 31 maart 2017- Laatste update: 31 maart 2017 15:59 uur

Rijkswaterstaat neemt allerlei maatregelen om het rivierengebied tegen overstromingen te beschermen. De kadeverlaging Scherpekamp is er daar 1 van: we gaan de zomerkade over een lengte van 700 m met ongeveer 1 m verlagen.

Het gaat om het stuk vanaf de winterdijk tot aan de ‘knik’ vlakbij de steenfabriek. Deze verlaging heeft tot gevolg dat het water (bij hoogwater) gemakkelijker door de uiterwaarden kan stromen dan nu het geval is.

Het water krijgt dus meer ruimte waardoor de waterstand niet onnodig stijgt. Door het rivierwater bij extreem hoge waterstanden vanaf de kade Scherpekamp de Huissensche Waarden te laten inlopen, stroomt het water meteen de goede kant op: stroomafwaarts richting zee. Ook andere maatregelen in de Huissensche Waarden, Kribverlaging Pannerdensch Kanaal en Stroomlijn: Boven-Rijn en Pannerdensch Kanaal, moeten zorgen voor een betere doorstroming bij hoogwater.