Aanleg geul Maasbommel bijna klaar

Aanleg geul Maasbommel bijna klaar

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 11 januari 2017- Laatste update: 11 januari 2017 16:42 uur

De herinrichting van de uiterwaard bij Maasbommel is bijna afgerond. De nieuwe oevergeul is gereed, maar er staan nog enkele laatste inrichtingswerkzaamheden op de planning. Daarom behoudt het gebied de status van werkterrein en blijft het voor de veiligheid afgesloten voor publiek totdat het gehele werk af is.

Het project wordt in opdracht van Rijkswaterstaat en in samenwerking met Vereniging Natuurmonumenten en gemeente West Maas en Waal gerealiseerd. 

Aannemer Martens en Van Oord voert in januari de laatste klei af die tijdelijk op de oever lag opgeslagen. Tot de afrondende werkzaamheden behoren verder het weghalen van de rijplaten, aanleggen van een half verhard paadje tussen de veerstoep en de oostelijke toegangspoort en het inzaaien van het terrein. Dat laatste gebeurt aan het begin van het groeiseizoen, waarna het nieuwe natuurgebied open wordt gesteld. Als de uiterwaard weer toegankelijk is, willen de samenwerkende partijen daar voorjaar 2017 samen met de omgeving bij stil staan.

Kansen voor planten en dieren

De geul is circa 650 m lang en 100 m breed, met een waterdiepte tussen 0 en 2,5 m. Zo ontstaat weer een gunstig leefgebied voor flora en fauna die hier van nature thuishoren. De geul ligt bij normale waterstanden geïsoleerd in de uiterwaard en is dus niet verbonden met de Maas. Gemiddeld gaat de geul naar verwachting 1 keer per jaar bij verhoogde waterstand meestromen met de rivier. Op dat moment draagt deze bij aan waterstandsverlaging op de Maas.

Koraal

De 4 essen die ter hoogte van de in- en uitstroomdrempels moesten wijken, zijn stevig verankerd in de nieuwe geul gelegd. Rijkswaterstaat past dit zogenoemde rivierhout steeds vaker toe om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Dood hout werkt namelijk als een soort koraal waar het al snel krioelt van het leven. Het vormt daarmee een belangrijke schakel in de voedselketen.

100% afvoer over water

West Maas en Waal en Rijkswaterstaat sloten een uitvoeringsovereenkomst waarin onder meer werd vastgelegd dat de aannemer 100% van het vrijkomende materiaal over water moest afvoeren. Ook werd een bouwkundige opname voor en na de werkzaamheden bij de direct aangrenzende woningen afgesproken. En Waterschap Rivierenland heeft de aanleg van de geul meegenomen in een breder plan om kweluittreding van grondwater onder de dijk door in het dorp tegen te gaan.

MeerMaas

De oevergeul sluit naadloos aan bij het programma ‘MeerMaas’ van Natuurmonumenten, dat als doel heeft weer zoveel mogelijk riviernatuur in de uiterwaarden terug te brengen. Het Rijk en Natuurmonumenten zijn gedeeld eigenaar van de uiterwaard bij Maasbommel en hebben voor het realiseren van de geul nauw samengewerkt. Ook zijn beide partijen betrokken bij het beheer na oplevering. Wethouder Sander Bos: 'Niet alleen flora en fauna, maar ook de inwoners en bezoekers van het hanzestadje Maasbommel krijgen er een mooi stukje natuur bij. Straks is het aangenaam struinen door het nieuwe gebied. Niet alleen langs de geul, maar ook langs de Maas zelf, die nu toegankelijker is geworden. De rivierbeleving in deze regio krijgt zo een extra dimensie.'

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Bel met de gratis informatielijn 0800-8002.