Natuuroever Buitenhuizen feestelijk ‘geopend’

Natuuroever Buitenhuizen feestelijk ‘geopend’

Gepubliceerd op: 13 juli 2016- Laatste update: 13 juli 2016 16:51 uur

De herstelde natuuroever Buitenhuizen in Assendelft is vanmorgen door Nancy Scheijven-Westra, directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, samen met bestuursleden van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland en schoolkinderen van de basisschool ‘De Dorpsakker’ feestelijk ‘geopend’.

Afgelopen winter zijn de natuuroevers Spaarnwoude en Buitenhuizen langs het Noordzeekanaal hersteld. Met dit herstel is de start van de tweede set maatregelen uit de Kaderrichtlijn Water een feit. ‘Het Noordzeekanaal kun je zien als een Highway for Fish and Ships. Met het herstel van de natuuroevers is er voor vissen als het ware een parkeerplaats gecreëerd waar ze kunnen uitrusten. Ook vogels kunnen hier foerageren,’ aldus Scheijven.

Natuuroevers Buitenhuizen en Spaarnwoude

De werkzaamheden bestonden onder andere uit het verwijderen van riet en dichte bebossing om de bijzondere flora en fauna in dit gebied volop de kans te geven om te groeien. Daarnaast zijn er, bij natuuroever Buitenhuizen, broedwanden geplaatst voor ijsvogels en oeverzwaluwen. Omdat de natuuroevers deel uitmaken van een wandelroute, zijn er nieuwe informatieborden geplaatst. Zo faciliteren wij wandelaars en passanten die willen weten welke bijzondere Flora en Fauna hier te vinden zijn. ‘Dit gebied is enorm verbeterd. Wij zijn erg blij dat de oeverzwaluwen en ijsvogels hun weg naar de broedwanden al gevonden hebben,’ aldus de heer Staats van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek.

Openingshandeling

Dit herstel is de eerste in de reeks met maatregelen die Rijkswaterstaat samen met partners neemt om de waterkwaliteit op peil te houden. Scheijven liet samen met de bestuursleden een lint vallen, waarna schoolkinderen een barrière van hooibalen omgooiden om met de excursie door de natuuroever te starten.

Werken aan een duurzame leefomgeving

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan weg en water. We beschermen Nederland tegen hoogwater, zorgen voor schoon en voldoende water en werken aan een bereikbaar Nederland. 

Ons werkterrein is de openbare ruimte. Dit plaatst ons voor dilemma’s, omdat de belangen van mensen, organisaties en natuur in die publieke ruimte vaak verschillen. Samen met burgers, bedrijven, provincies en gemeentes werken we daarom aan oplossingen die zo veel mogelijk tegemoetkomen aan al die belangen. 

In Noord-Holland legden wij bijvoorbeeld samen met Rijnland een vispassage bij de Noorder IJplas aan, om te zorgen dat vissen veilig het gemaal kunnen passeren. Langs de A9 Gaasperdammerweg verbeterden wij het tijdelijke uitzicht voor omwonenden door het hek van de bouwplaats met wilgentakken te bekleden. En met de aanleg van natuuroevers verbeteren we de waterkwaliteit en het leefgebied voor kwetsbare flora en fauna. Dit zijn slechts voorbeelden van maatregelen die Rijkswaterstaat neemt om de leefbaarheid in dit gebied te verbeteren.