Ontwerptracébesluit A16 Rotterdam ter visie gelegd

Ontwerptracébesluit A16 Rotterdam ter visie gelegd

Nieuwsbericht Gepubliceerd op: 24 september 2015- Laatste update: 25 september 2015 09:24 uur

Minister Schultz Van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op vrijdag 25 september 2015 het ontwerptracébesluit A16 Rotterdam ter visie gelegd. Tot en met donderdag 5 november kunnen belanghebbenden een inspraakreactie indienen.

Nadat de minister in mei 2013 het standpunt A13/A16 bekend had gemaakt, is Rijkswaterstaat gestart met het opstellen van het ontwerptracébesluit A16 Rotterdam. Dit besluit is een belangrijke stap op weg maar realisatie van de nieuwe snelweg die straks deel uitmaakt van de bestaande A16. Zoals de tracéwet bepaalt, kunnen belanghebbenden in de zes weken na tervisielegging reageren op de plannen.

Hoe kunt u reageren?

 • Digitaal

U kunt van 25 september tot en met 5 november 2015 uw mening geven over het ontwerptracébesluit A16 Rotterdam door het invullen van een zienswijzeformulier op de website van de directie Participatie. Zodra uw zienswijze is ontvangen, ontvangt u daarvan een bevestiging per mail. 

 • Schriftelijk

U kunt uw mening ook op schrift zetten. In dat geval stuurt u uw brief, met vermelding van ‘zienswijze ontwerptracébesluit A16 Rotterdam’ naar de directie Participatie, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Zodra de schriftelijk ingediende zienswijze is ontvangen, verstuurt de directie Participatie u een schriftelijke ontvangstbevestiging. 

 • Mondeling

Ten slotte kunt u uw mening mondeling geven. Dit kan tijdens een van de informatiebijeenkomsten op 6, 8, 12 of 14 oktober 2015. Uw mondelinge zienswijze wordt opgenomen door een notulist en ter goedkeuring aan u voorgelegd.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt tot en met 5 november 2015 het ontwerptracébesluit en de overige relevante stukken tijdens kantooruren inzien op de volgende locaties:

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag;
 • Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid, Boompjes 200, Rotterdam;
 • Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag; 
 • Gemeentehuis Rotterdam, Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40, Rotterdam; 
 • Gemeentehuis Lansingerland, Tobias Asserlaan 1, Bergschenhoek;
 • Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Maasboulevard 123, Rotterdam;
 • Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, Delft.

Informatiebijeenkomsten

In oktober 2015 worden voor belangstellenden vier informatiebijeenkomsten in de regio georganiseerd. De bijeenkomsten zijn van 16.00 uur tot 21.30 uur. U krijgt informatie aan de hand van onderzoeken, beelden, kaarten en een korte film. Deskundigen geven antwoord op uw vragen. 

De bijeenkomsten worden gehouden op de volgende data en locaties: 

 • dinsdag 6 oktober: Lansingerland, Gemeentehuis, Tobias Asserlaan 1, Bergschenhoek; 
 • donderdag 8 oktober: Schiebroek, Lokaal Cultuur Centrum Castagnet, Larikslaan 200, Rotterdam; 
 • maandag 12 oktober: Ommoord, Open Hof Kerk, Hesseplaats 221, Rotterdam; 
 • woensdag 14 oktober: Hillegersberg, Conferentiecentrum Lommerijk, Straatweg 99, Rotterdam.

Waar vindt u meer informatie?

Uitgebreide informatie over het ontwerptracébesluit is beschikbaar op de pagina A16: nieuwe rijksweg Rotterdam van Platform Participatie. Voor projectinformatie kunt u ook terecht op de website A13/A16 Rotterdam en de projectpagina van Rijkswaterstaat A13/A16: nieuwe rijksweg Rotterdam.

Vragen?

Hebt u na het inzien van de ter inzage gelegde stukken of het bezoeken van de websites nog vragen over het ontwerptracébesluit? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002 (gratis). Een mail sturen kan ook: rijksweg13-16rotterdam@rws.nl

Voor vragen over de procedure rondom de tracéwet en inspraak kunt u terecht bij de directie Participatie, telefoon 070 456 89 99.