Laatste voorbereidingen verruiming Twentekanalen fase 2

Laatste voorbereidingen verruiming Twentekanalen fase 2

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 13 juli 2015- Laatste update: 13 juli 2015 00:00 uur

Rijkswaterstaat is bezig met de laatste voorbereidingen voor de tweede fase van de verruiming van de Twentekanalen. Naar verwachting starten we in 2017 met het verdiepen van de zijtak naar Almelo en van het kanaal tussen de IJssel en Sluis Eefde en tussen Delden en Enschede. Aan het begin van de zijtak gaan we het kanaal iets verbreden. Achter de schermen wordt nu de laatste hand gelegd aan het aanbestedingsdossier en de vergunningaanvragen.

Een groep mensen zit samen aan een tafel tijdens een klankbordgroepbijeenkomst.

Klankbordgroep bij elkaar

In het contract voor de aannemer, die de verruiming gaat uitvoeren, zijn eisen, richtlijnen en randvoorwaarden opgenomen. Veel van de eisen zijn tot stand gekomen op basis van wensen van partijen uit de omgeving. Dit zijn bijvoorbeeld gemeenten, waterschappen, belangenpartijen en gebruikers van het kanaal. De afgelopen twee maanden zijn wij met hen in gesprek gegaan over de ingediende wensen die we wel of niet kunnen honoreren en hoe deze zijn verwerkt in het contract. We hebben hiervoor onder andere op 30 april jongstleden de klankbordgroep bij elkaar geroepen. 

Uit deze bijeenkomst kwam nog een aantal vragen die niet meteen kon worden beantwoord. Men wilde bijvoorbeeld graag een dwarsprofiel zien van een hellende oever. Ook waren aanwezigen benieuwd hoe hun wensen precies zijn opgenomen in het contract. Op 24 juni jongstleden zijn deze openstaande punten tijdens een vervolgbijeenkomst besproken.

Verwachte hinder tijdens uitvoering

Tijdens de klankbordgroepbijeenkomst in april is tevens toegelicht wat Rijkswaterstaat over hinder opneemt in het contract. Samengevat zijn de uitgangspunten: 

  • vertraging van maximaal een ½ uur en geen volledige stremming is volgens Rijkswaterstaat haalbaar; 
  • de aannemer moet werkverkeer over de weg beperken; 
  • daarom zal er een tijdelijke toename zijn van scheepvaartverkeer ten behoeve van de werkzaamheden; 
  • de aannemer moet zijn werk en de hinder afstemmen met andere projecten in uitvoering; 
  • er mag geen sprake zijn van een toename van de kwel; 
  • kade Delden moet in gebruik blijven.

Contact omgeving blijft intensief

Tijdens de bijeenkomst in juni gaven de aanwezigen aan tevreden te zijn met de betrokkenheid tot nu toe. Maar ook dat zij graag gedurende de rest van de voorbereidingen betrokken willen blijven. Vooral om mee te kunnen kijken hoe hun wensen in het ontwerp van de aannemer terechtkomen. Rijkswaterstaat blijft iedereen vanzelfsprekend informeren via de nieuwsbrief. Bijvoorbeeld over de vergunningenprocedures, die onder andere gepland zijn tussen het najaar van 2015 en medio 2016.

 Na het definitieve besluit van de minister om te gaan verruimen (MIRT3 besluit) vindt conform huidige planning in 2016 de aanbesteding van de aannemer plaats. Circa zes maanden na de gunning is zijn ontwerp gereed en organiseren we een informatieavond. We kunnen dan ook vertellen wat de planning en verwachte hinder is. Deze bijeenkomst zal vlak voor de start van de uitvoering plaatsvinden, conform huidige planning in 2017. 

Het contact met partijen in de omgeving blijft intensief, maar de aard van onze communicatie gaat dus wel veranderen. De nadruk zal komen te liggen op informeren, waar die tot nu toe voor een groot deel ook lag op inspraak. Nu echter alle wensen uit de omgeving zijn verzameld en verwerkt is die fase afgerond. Inspraak is nog wel mogelijk tijdens de vergunningenprocedures.

Lees meer over het project 'Verruiming Twentekanalen fase 2' op de projectpagina Twentekanalen: verruimen vaarweg.