Keersluis Limmel opgeleverd

Keersluis Limmel opgeleverd

Nieuwsbericht Gepubliceerd op: 24 mei 2018- Laatste update: 24 mei 2018 16:32 uur

De keersluis Limmel is officieel opgeleverd. Meer dan 80 jaar heeft de oude keerschutsluis zijn werk gedaan en het lager gelegen achterland beschermd tegen hoogwater. Nu heeft de oude sluis plaatsgemaakt voor een nieuwe keersluis met twee cilindrische heftorens en een stalen deur.

Ook deze nieuwe keersluis beschermt het achterland tegen hoogwater. Tevens kunnen nu grotere binnenvaartschepen dan voorheen de keersluis bij Limmel passeren. Op de nieuwe brug over het kanaal is een scheiding aangebracht tussen fiets- en autoverkeer. Daardoor verbetert de verkeersveiligheid voor de inwoners van Itteren en Borgharen. Met een boottocht naar de nieuwe sluis bedankten Rijkswaterstaat en de aannemer vanmiddag alle omwonenden en betrokkenen voor hun geduld.

Veelzijdig project

Rijkswaterstaat kijkt terug op een veelzijdig project. De oude sluis is in verschillende fasen vervangen door de nieuwe. Ook is er een tijdelijke fietsbrug geplaatst zodat automobilisten en fietsers tijdens de bouw apart van elkaar veilig de brug konden oversteken. Ter hoogte van sluis Limmel kruist de Kanjelbeek het Julianakanaal. Voor de aanleg van de nieuwe sluis is de loop van die beek een paar meter verlegd. Rijkswaterstaat plaatste hiervoor een flinke duiker onder het kanaal. De beek krijgt aan beiden zijden een meanderend verloop. Na de aanleg van de duiker is gestart met werkzaamheden voor de nieuwe verkeersbrug en is het wegdek geplaatst. Nadat de heftorens hun hoogste punt hadden bereikt, is ook de hefdeur ingehangen, ingewikkeld precisiewerk. Pas nadat zowel de nieuwe keersluis alsook de nieuwe verkeersbrug in gebruik genomen waren, kon gestart worden met de sloop van de oude sluis.

Video oplevering keersluis Limmel

In onderstaande video krijgt u meer informatie, zoals feiten en cijfers over de nieuwe keersluis Limmel.

(Op een kaart van Nederland verschijnen foto's van verschillende sluizen. Beeldtitel: Programma Sluizen.) DRUKKE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO (Beeldtekst: Nieuwe Keersluis Limmel. Eén enkele stalen hefdeur, tussen twee cilindrische heftorens van 22 m hoog. Sluispoort nu 46,9 m breed. De doorgang biedt ruimte aan schepen van 172 tot 190 m lang en 11,4 m breed. Met een diepgang van 3,5 m en een laadvermogen van 3.200 ton (klasse Vb).) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl.) (Het project Nieuwe Keersluis Limmel is gerealiseerd door BESIX/ Rebel Keersluis Limmel Company B.V. (2015-2018). Medegefinancierd door de Europese Unie. Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T).)

Hoogte- en dieptepunten bouw keersluis Limmel

Het project kende veel hoogtepunten, maar beleefde vorig jaar in juli ook een dieptepunt. Tijdens herstelwerkzaamheden aan de sluis, vond een tragisch ongeval plaats. Een medewerker van een onderaannemer is bij dit ongeval om het leven gekomen. Daarvan zijn het hele projectteam, maar ook de betrokken organisaties zich nog dagelijks van bewust.

Hinder beperkt

De aanleg van de sluis is de afgelopen jaren niet onopgemerkt gebleven. Rijkswaterstaat en de aannemer hebben er zoveel mogelijk aan gedaan om de hinder te beperken. Zo zijn er tijdens de kortdurende afsluitingen voor de scheepvaart zoveel mogelijk werkzaamheden gecombineerd. Daarnaast bleef de omgeving altijd bereikbaar door onder andere de tijdelijk geplaatste fietsbrug. Ook het jaagpad langs het kanaal bleef toegankelijk tijdens de werkzaamheden. Tenslotte is de aanvoer van bouwmaterialen en grond en de afvoer van sloopmaterialen veelal via het water verlopen, milieuvriendelijk en praktisch. Dit zorgde voor 3.541 minder vrachtwagens op de weg.

Sluizenprogramma

Keersluis Limmel maakt onderdeel uit van het Programma Sluizen waarbinnen zes sluizen worden gerenoveerd en gebouwd in heel Nederland. Dit zijn behalve Limmel ook Zeesluis IJmuiden, de Prinses Beatrixsluis, Sluis Terneuzen, Sluis Eefde en de Afsluitdijk. Keersluis Limmel is de eerste sluis die wordt opgeleverd. Meer informatie over Keersluis Limmel is te vinden op de projectpagina Maas: aanleg nieuwe keersluis Limmel en op de Facebookpagina Keersluis Limmel te vinden.