xx Rijkswaterstaat en chroom-6

Rijkswaterstaat en chroom-6

Bij het werken aan objecten waarbij chroom-6 is toegepast moeten adequate maatregelen genomen worden om gevaar voor de gezondheid en de leefomgeving te vermijden, conform de wettelijke bepalingen.

Ook nu kunnen werknemers van opdrachtnemers of collega’s van Rijkswaterstaat worden blootgesteld bij onderhoud of sloop. Denk bijvoorbeeld aan het gritstralen en het stof dat ervan afkomt. De afspraken binnen Rijkswaterstaat zijn dat de volgende stappen moeten worden doorlopen:

 • Wees transparant over de risico’s en preventieve maatregelen;
 • Neem monsters van het oppervlak waaraan werkzaamheden worden verricht;
 • Stel vast wat er in zit en wat dus in de lucht kan komen;
 • De preventieve maatregelen dienen daarop te worden afgestemd in samenspraak met de opdrachtnemer.

Meestgestelde vragen aan Rijkswaterstaat met betrekking tot chroom-6

 1. Op dit moment zijn er bij Rijkswaterstaat geen gezondheidsklachten of chroom-6-gerelateerde ziektes gemeld. Rijkswaterstaat stelt een centraal meldpunt in zodat betrokkenen snel terecht kunnen met vragen op het nummer 0800-8002.

 2. Nee. Chroom-6 komt vrij bij het spuiten met chroomhoudende verf of door het geverfde oppervlak te stralen, schuren, slijpen, zagen of verhitten. Stof waar chroom-6 in zit, komt dan in de lucht. Weggebruikers worden hier niet aan blootgesteld omdat bij werkzaamheden waarbij chroom-6 kan vrijkomen, een werktent wordt gebruikt. Deze preventieve maatregel wordt altijd uitgevoerd bij straalwerkzaamheden. Verwacht mag worden dat hoeveelheden die hieraan ontsnappen, als dit al plaatsvindt, verwaarloosbaar zijn.

  Chroom-6 dat vrijkomt in de lucht, brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Bepalend voor deze gezondheidsrisico’s is de grootte van de concentratie in de lucht en de duur van de blootstelling. Bij werkzaamheden worden altijd preventieve maatregelen uitgevoerd zoals gerichte ventilatie en gereedschappen met afzuiging. Ook worden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt, zoals de juiste adembescherming en bedekkende werkkleding.  

 3. Het toepassen van beschermingsmaatregelen heeft bij Rijkswaterstaat al decennia de aandacht. Het was bekend dat er bij onderhoud stoffen vrij kunnen komen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu, zoals lood en cadmium. Rijkswaterstaat geeft het aanwezige risico mee aan de opdrachtnemer. Het is bij de wet geregeld dat vervolgens de opdrachtnemer zelf adequate maatregelen dient te treffen. Of personeel van marktpartijen tijdens werkzaamheden in opdracht van Rijkswaterstaat in het verleden gezondheidsrisico’s heeft gelopen, kunnen we niet zeggen. Op dit moment zijn er bij Rijkswaterstaat geen klachten of gerelateerde ziektes bekend.

 4. Chroom-6 komt vrij bij het spuiten met chroomhoudende verf of door het geverfde oppervlak te stralen, schuren, slijpen, zagen of verhitten. Stof waar chroom-6 in zit, komt dan in de lucht.

 5. Inadembare stof waar chroom-6 in stof in zit - of chroom-6 in dampvorm brengt verhoogde gezondheidsrisico’s met zich mee wanneer iemand gedurende een lange periode, voortdurend wordt blootgesteld aan een te grote hoeveelheid. Door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen of het beperken van de duur van de werkzaamheden, wordt de blootstelling en daarmee het risico geminimaliseerd. Denk bij de persoonlijke beschermingsmiddelen ook aan de blootstelling van de huid. Die moet worden beschermd met de juiste werkkleding.

 6. Nee. Het is een stof die in het verleden veelvuldig is toegepast vanwege goede constructieve eigenschappen. Verwerking van deze stoffen brengt echter gezondheidsrisico’s met zich mee.

  Sinds 1998 stelt Rijkswaterstaat als eis bij werkzaamheden door de aannemer dat het conserveringssysteem vrij moet zijn van lood- en chromaathoudende pigmenten.

  In tussentijd is er meer bekend geworden over de gevaren van chroom-6.  Voor chroom-6 zijn de wettelijke blootstellingsnormen daarom in maart 2017 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangescherpt.

 7. Rijkswaterstaat heeft geen exact overzicht waar en wanneer chroom-6 is toegepast in verf en andere conserveringsproducten voor staalconstructies.

  Wij verwachten dat bij een behoorlijk aantal objecten chroom-6 aanwezig is. zoals op bruggen, sluizen, schepen, boeien en loodsen. Omdat gezondheidsrisico’s pas kunnen ontstaan bij de uitvoering van werkzaamheden, is het onderzoek pas voorafgaand aan werkzaamheden nodig. Rijkswaterstaat laat monsters nemen om te weten of er chroom-6 is toegepast. Het resultaat wordt doorgegeven aan de opdrachtnemer.

 8. Chroom-6 is een scheikundige verbinding die voorkomt in natuurlijke mineralen. Chroom-6 wordt toegepast vanwege de roestwerende/conserverende eigenschappen. Het is schadelijk voor de gezondheid en kan als het in het lichaam terechtkomt leiden tot onder andere kanker. Chroom-6 komt vrij bij het spuiten met chroomhoudende verf of door het geverfde oppervlak te stralen, schuren, slijpen, zagen of verhitten. Stof waar chroom-6 in zit, komt dan in de lucht. Meer informatie over –de gevaren van – chroom-6 is te vinden op de website van het RIVM.