Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

De Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat krijgt dagelijks vele vragen binnen. Hieronder staan de meest gestelde vragen van de afgelopen periode.

Meestgestelde vragen aan Rijkswaterstaat

 1. Soms vindt Rijkswaterstaat verloren spullen op of langs de rijkswegen. Wij kunnen voor u nagaan of uw verloren spullen gevonden zijn. Neem hiervoor contact op met Rijkswaterstaat. Vermeld hierbij de volgende gegevens:

  • welke voorwerpen u bent verloren
  • datum en tijdstip waarop u de spullen bent verloren
  • op welke locatie u de spullen bent verloren. Vermeld het wegnummer en de richting waarin u reed: bijvoorbeeld ‘van x naar y’ of ‘links (Li) of rechts (Re)’. 'Links of rechts' en de afstandsaanduiding staat aangegeven op de hectometerpaal

  Als wij uw spullen hebben gevonden ontvangt u binnen 10 werkdagen een bericht van ons. Ontvangt u geen bericht, dan hebben wij helaas niets gevonden.

 2. Bel dan snel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002. We kunnen dan meteen actie ondernemen en het voorwerp door één van onze weginspecteurs laten verwijderen. Voor een goede afhandeling is het belangrijk dat we de locatie zo nauwkeurig mogelijk doorkrijgen. We vragen of u kunt aangeven:

  • Omschrijving en afmeting van het voorwerp
  • De locatie van het waargenomen voorwerp en plaats op de weg (rijstrook x/berm). Vermeld het wegnummer en de richting waarin u reed: bijvoorbeeld ‘van x naar y’ of ‘links (Li) of rechts (Re)’. 'Links of rechts' en de afstandsaanduiding zoals aangegeven op de hectometerpaal
  • Datum en tijdstip waarop u het voorwerp heeft waargenomen

 3. Wij gebruiken de camera's langs rijkswegen en vaarwegen om het verkeer te volgen en te coördineren. Wij mogen de beelden alleen gebruiken voor:

  •    verkeersmanagement (regelen en inzetten van verkeersmaatregelen)
  •    verkeersonderzoek
  •    incidentmanagement (hulpverlening)

  De doelen waarvoor de beelden worden gebruikt zijn uitsluitend voor Rijkswaterstaat zelf en niet voor gebruik door derden. Rijkswaterstaat stelt de camerabeelden van rijks(vaar)wegen en rondom gebouwen van Rijkswaterstaat daarom niet beschikbaar aan particulieren.

 4. Alle vacatures van Rijkswaterstaat, vindt u op de website Werken bij Rijkswaterstaat.

 5. Het beheer van verschillende wegen in Nederland is verdeeld over diverse instanties, zoals het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. Via de wegbeheerderskaart zoekt u op wie de beheerder is van een (stuk) weg.

 6. Op Rijkswaterstaat rust een zorg- en onderhoudsplicht. Deze is bedoeld om mogelijk gevaarlijke situaties die schade aan derden kunnen veroorzaken te voorkomen.

  Wanneer de schade wordt veroorzaakt door een voorwerp of onderdeel (zoals een band) dat van een voertuig is gevallen, dan kunt u een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

  Als het ontstaan van de schade niet te voorkomen is met tijdige maatregelen is Rijkswaterstaat niet aansprakelijk. Denk bijvoorbeeld aan plotseling opkomende (zware) storm waardoor schade ontstaat of afgevallen ladingen van andere voertuigen. Als er schade ontstaat aan een voertuig/vaartuig doordat de rijks(vaar)weg niet voldoet aan de eisen die de gebruiker daar aan mag stellen, kan aansprakelijkheid van de (vaar)wegbeheerder aan de orde zijn.

  U kunt digitaal een schadeclaim indienen.

 7. De werkzaamheden vindt u op de de pagina Werkzaamheden. Wordt uw vraag op de website niet beantwoord, dan kunt u altijd contact opnemen met de Landelijke Informatielijn.

 8. Ja, dit mag. De werkwijze van RWS en het bureau dat de kentekens registreert en verwerkt is in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen. Bovendien is de werkwijze afgestemd met het College Bescherming Persoonsgegevens. Iedereen die wordt benaderd kan te allen tijde aangeven niet meer te willen worden benaderd inzake het verkeerskundig onderzoek. Ook kan men vereisen dat gegevens uit de bestanden Verkeerskundig onderzoek worden verwijderd.

  De Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) mag gegevens uit het kentekenregister verstrekken aan Rijkswaterstaat voor verkeerskundige enquêtes. Dit is staat in art . 12, lid 1 onder c, 4e punt van het Privacyreglement kentekenregister 1996.

 9. Rijkswaterstaat organiseert regelmatig kentekenonderzoeken om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Op de pagina Verkeersonderzoek vindt u meer informatie hierover.

 10. De regel is dat Rijkswaterstaat bruggen niet tijdens de spits opent voor de scheepvaart. Er zijn echter verschillende redenen waarom Rijkswaterstaat bruggen soms wel tijdens de spits opent voor de scheepvaart:

  •    Als de schepen niet door kunnen varen ontstaat er een opstopping voor een brug. Als wij de brug dan na de spits alsnog openen, blijft de brug heel lang openstaan om alle schepen door te laten. Dit levert extra hinder op voor het verkeer.
  •    In een aantal vaarwegen stroomt het water sterk door eb en vloed.  Als schepen dan moeten wachten terwijl er geen ligplaatsen zijn ontstaan gevaarlijke situaties.
  •    Er zijn schepen die vanwege de diepgang of besturing het best tijdens hoogwater of met zo min mogelijk tegenstroming kunnen passeren. Omdat de vloed elke dag op een ander tijdstip opkomt, valt dit regelmatig samen met de spits. Als Rijkswaterstaat de brug dan niet opent, zou een schip 4 tot 6 uur voor de brug moeten wachten.

  Rijkswaterstaat bedient alleen bruggen over hoofdvaarwegen. Op andere vaarwegen bedienen andere beheerders (gemeenten, provincies en waterschappen) de bruggen.

  In het overzicht van de vaarwegen ziet u welke vaarwegen Rijkswaterstaat (deels) beheert.

 11. Dit zogeheten tunneldoseren is een maatregel waarmee Rijkswaterstaat voorkomt dat er een file in een tunnel ontstaat. Een tunnel is een gesloten bouwwerk en iedere tunnel van Rijkswaterstaat heeft daarom goede voorzieningen en vluchtdeuren voor het geval er iets fout gaat. Hiermee is de veiligheid in de tunnel over het algemeen voldoende gegarandeerd. Staat er in een tunnel echter vaak een file, dan nemen de risico’s bij brand toe.
  Daarom nemen we bij een aantal filegevoelige tunnels maatregelen als er een file in de tunnel dreigt te ontstaan. We zorgen dat er minder verkeer door de tunnel rijdt en het niet stil komt te staan in de tunnel. Dit noemen we tunneldoseren.

  Tunnels
  •    A2 Leidsche Rijn
  •    A10 Coentunnel
  •    A73-tunnels (Roer en Swalmen)
  •    A4 Delft-Schiedam
  •    A2 Maastricht (nieuwe tunnel)

  Op onze website kunt u een filmpje zien hoe tunneldoseren werkt.

 12. Er is een duidelijk verschil tussen het met de hand bedienen van de matrixborden en de filebeveiliging. In het geval van een ongeval of een pechgeval, kan direct na constatering handmatig een rood kruis worden geplaatst boven de af te zetten rijstroken. Hiermee wordt de kans op aanrijdingen verkleind en een veilige werkruimte gecreëerd voor hulpdiensten. 

  De filebeveiliging wordt door het systeem geregeld en gaat geheel automatisch. Er wordt dus niet op een knop gedrukt. Als het verkeer 35 km/h of langzamer rijdt dan springen de borden aan. In het asfalt zijn lussen aangebracht voor het detecteren van voertuigen. Deze detectielussen meten de snelheid en intensiteit van de voertuigen. Op basis van de gemeten gegevens verschijnt direct een maximumsnelheid voor automobilisten op de matrixborden en worden de wegverkeersleiders geïnformeerd over een afwijkend verkeersbeeld.

  Voordelen:
  Minder filestaartongevallen (verbeteren verkeersveiligheid)
  Veiligstellen van ongevallen door een rijstrook af te kruisen (verbeteren verkeersveiligheid)
  Minder borden langs de weg hoeven te plaatsen bij wegwerkzaamheden (beperken kosten onderhoud)

 13. Dit beschrijven we op de pagina Rijkswaterstaat en chroom-6. Hier vindt u onder andere de meestgestelde vragen aan ons met betrekking tot chroom-6.