Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

De Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat krijgt dagelijks vele vragen binnen. Hieronder staan de meest gestelde vragen van de afgelopen periode.

Meestgestelde vragen aan Rijkswaterstaat

 1. In het geval van een onveilige situatie op de rijksweg en vaarweg kunt u telefonisch contact met ons opnemen.
   
  • Bel 0800-8002
  • Maandag t/m vrijdag: 07.00-20.00 uur
  • Zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00-18.30 uur 
  Buiten kantoortijden kunt u 112 bellen.

 2. Bel dan snel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002. We kunnen dan meteen actie ondernemen en het voorwerp door één van onze weginspecteurs laten verwijderen. Voor een goede afhandeling is het belangrijk dat we de locatie zo nauwkeurig mogelijk doorkrijgen. We vragen of u kunt aangeven:

  • Omschrijving en afmeting van het voorwerp
  • De locatie van het waargenomen voorwerp en plaats op de weg (rijstrook x/berm). Vermeld het wegnummer en de richting waarin u reed: bijvoorbeeld ‘van x naar y’ of ‘links (Li) of rechts (Re)’. 'Links of rechts' en de afstandsaanduiding zoals aangegeven op de hectometerpaal
  • Datum en tijdstip waarop u het voorwerp heeft waargenomen
  Als u zelf een voorwerp bent verloren, kunnen wij niet voor u nagaan of er iets is gevonden. Hiervoor verwijzen wij u door naar de gemeente waar u het voorwerp bent verloren.

 3. Op Rijkswaterstaat rust een zorg- en onderhoudsplicht. Deze is bedoeld om mogelijk gevaarlijke situaties die schade aan derden kunnen veroorzaken te voorkomen. 
   
  Wanneer de schade wordt veroorzaakt door een voorwerp of onderdeel (zoals een band) dat van een voertuig is gevallen, dan kunt u een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer
   
  Als het ontstaan van de schade niet te voorkomen is met tijdige maatregelen is Rijkswaterstaat niet aansprakelijk. Denk bijvoorbeeld aan plotseling opkomende (zware) storm waardoor schade ontstaat of afgevallen ladingen van andere voertuigen. Als er schade ontstaat aan een voertuig/vaartuig doordat de rijks(vaar)weg niet voldoet aan de eisen die de gebruiker daar aan mag stellen, kan aansprakelijkheid van de (vaar)wegbeheerder aan de orde zijn. 
   
  U kunt digitaal een schadeclaim indienen.

 4. Dit beschrijven we op de pagina Rijkswaterstaat en chroom-6. Hier vindt u onder andere de meestgestelde vragen aan ons met betrekking tot chroom-6.

 5. Het beheer van verschillende wegen in Nederland is verdeeld over diverse instanties, zoals het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. Via de wegbeheerderskaart zoekt u op wie de beheerder is van een (stuk) weg.

 6. De werkzaamheden aan rijkswegen vindt u op de pagina Geplande werkzaamheden of VanAnaarBeter
   
  Informatie over werkzaamheden aan provinciale en gemeentelijke wegen vindt u op de provinciale en gemeentelijke websites. Een kaart van Nederland met een overzicht van wegbeheerders is te vinden op de pagina Wegbeheerders
   
  Heeft u een vraag over een rijksweg en wordt deze niet op één van de websites beantwoord? Dan kunt u altijd contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002. 

 7. Bel dan met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Hou hierbij de volgende gegevens bij de hand:
   
  • Het wegnummer en de richting waarin u reed: bijvoorbeeld ‘van x naar y’ of ‘links of rechts’. Dit staat aangegeven op de hectometerpalen.      
   
  • De afstandsaanduiding op de hectometerpaal.

 8. Dit kunt u melden bij de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Geef daarbij duidelijk aan welke verzorgingsplaats/rijksweg/fietspad/vaarweg het betreft. Gaat het over een snelweg? Vermeld dan ook het A-nummer, hectometerpaal en rijrichting. Gaat het over een vaarweg? Vermeld dan de naam van de vaarweg en de kilometerraai.

 9. Het maaien van oevers langs onze vaarwegen (kanalen in beheer bij Rijkswaterstaat) doen wij maximaal één keer per jaar. Bermen worden elke nazomer eenmalig gemaaid en de kleinere bermsloten maaien we gewoonlijk eenmaal per twee jaar.
   
  Heeft u een vraag over een specifieke locatie? Bel dan met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Om u goed van dienst te zijn hebben we de gegevens van de kilometerraai (bij een vaarweg) of de hectometerpaal (bij een snelweg) nodig.