Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

De Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat krijgt dagelijks vele vragen binnen. Hieronder staan de meest gestelde vragen van de afgelopen periode.

Top-10 vragen aan Rijkswaterstaat

Hoe kan ik zien welke wegen van welke wegbeheerder zijn?

Het beheer van verschillende wegen in Nederland is verdeeld over diverse instanties, zoals het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. Via de wegbeheerderskaart zoekt u op wie de beheerder is van een (stuk) weg.

Waar vind ik informatie over vacatures of stages bij Rijkswaterstaat?

Alle vacatures van de Rijksoverheid, en dus ook van Rijkswaterstaat, vindt u op de website Werken voor Nederland.

Kan ik camerabeelden van rijks(vaar)wegen opvragen?

Wij gebruiken de camera's langs rijkswegen en vaarwegen om het verkeer te volgen en te coördineren. Wij mogen de beelden alleen gebruiken voor:

•    verkeersmanagement (regelen en inzetten van verkeersmaatregelen)
•    verkeersonderzoek
•    incidentmanagement (hulpverlening)


De doelen waarvoor de beelden worden gebruikt zijn uitsluitend voor Rijkswaterstaat zelf en niet voor gebruik door derden. Rijkswaterstaat stelt de camerabeelden van rijks(vaar)wegen en rondom gebouwen van Rijkswaterstaat daarom niet beschikbaar aan particulieren.

Wat kan ik doen bij schade aan mijn auto door slecht wegdek?

Op Rijkswaterstaat rust een zorg- en onderhoudsplicht. Deze is bedoeld om mogelijk gevaarlijke situaties die schade aan derden kunnen veroorzaken te voorkomen.

Wanneer de schade wordt veroorzaakt door een voorwerp of onderdeel (zoals een band) dat van een voertuig is gevallen, dan kunt u een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Als het ontstaan van de schade niet te voorkomen is met tijdige maatregelen is Rijkswaterstaat niet aansprakelijk. Denk bijvoorbeeld aan plotseling opkomende (zware) storm waardoor schade ontstaat of afgevallen ladingen van andere voertuigen. Als er schade ontstaat aan een voertuig/vaartuig doordat de rijks(vaar)weg niet voldoet aan de eisen die de gebruiker daar aan mag stellen, kan aansprakelijkheid van de (vaar)wegbeheerder aan de orde zijn.

U kunt digitaal een schadeclaim indienen.

Waar kan ik informatie vinden over werkzaamheden?

De werkzaamheden vindt u op de de pagina Werkzaamheden.

Wordt uw vraag op de website niet beantwoord, dan kunt u altijd contact opnemen met de Landelijke Informatielijn.

Wat moet ik doen als ik een voorwerp op de snelweg zie liggen of zelf iets ben kwijtgeraakt?

Bel dan snel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002. We kunnen dan meteen actie ondernemen en het voorwerp door één van onze weginspecteurs laten verwijderen. Wanneer u zelf iets op de snelweg bent verloren kunt u ook bij Rijkswaterstaat navragen of wij het hebben gevonden. U kunt contact opnemen met de Landelijke Informatielijn en doorgeven wat u kwijt bent en op welke weg u reed. Denk hierbij aan de rijrichting en de afstandsaanduiding die zijn aangegeven op de hectometerpaaltjes.

Mag Rijkswaterstaat kentekens registreren ten behoeve van onderzoek?

Ja, dit mag. De werkwijze van RWS en het bureau dat de kentekens registreert en verwerkt is in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen. Bovendien is de werkwijze afgestemd met het College Bescherming Persoonsgegevens. Iedereen die wordt benaderd kan te allen tijde aangeven niet meer te willen worden benaderd inzake het verkeerskundig onderzoek. Ook kan men vereisen dat gegevens uit de bestanden Verkeerskundig onderzoek worden verwijderd.

De Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) mag gegevens uit het kentekenregister verstrekken aan Rijkswaterstaat voor verkeerskundige enquêtes. Dit is staat in art . 12, lid 1 onder c, 4e punt van het Privacyreglement kentekenregister 1996.

Waarom opent Rijkswaterstaat soms bruggen tijdens de spits?

De regel is dat Rijkswaterstaat bruggen niet tijdens de spits opent voor de scheepvaart. Er zijn echter verschillende redenen waarom Rijkswaterstaat bruggen soms wel tijdens de spits opent voor de scheepvaart:

•    Als de schepen niet door kunnen varen ontstaat er een opstopping voor een brug. Als wij de brug dan na de spits alsnog openen, blijft de brug heel lang openstaan om alle schepen door te laten. Dit levert extra hinder op voor het verkeer.
•    In een aantal vaarwegen stroomt het water sterk door eb en vloed.  Als schepen dan moeten wachten terwijl er geen ligplaatsen zijn ontstaan gevaarlijke situaties.
•    Er zijn schepen die vanwege de diepgang of besturing het best tijdens hoogwater of met zo min mogelijk tegenstroming kunnen passeren. Omdat de vloed elke dag op een ander tijdstip opkomt, valt dit regelmatig samen met de spits. Als Rijkswaterstaat de brug dan niet opent, zou een schip 4 tot 6 uur voor de brug moeten wachten.

Rijkswaterstaat bedient alleen bruggen over hoofdvaarwegen. Op andere vaarwegen bedienen andere beheerders (gemeenten, provincies en waterschappen) de bruggen.

In het overzicht van de vaarwegen ziet u welke vaarwegen Rijkswaterstaat (deels) beheert.

Waarom worden er voor tunnels soms rijstroken afgesloten?

Dit zogeheten tunneldoseren is een maatregel waarmee Rijkswaterstaat voorkomt dat er een file in een tunnel ontstaat. Een tunnel is een gesloten bouwwerk en iedere tunnel van Rijkswaterstaat heeft daarom goede voorzieningen en vluchtdeuren voor het geval er iets fout gaat. Hiermee is de veiligheid in de tunnel over het algemeen voldoende gegarandeerd. Staat er in een tunnel echter vaak een file, dan nemen de risico’s bij brand toe.
Daarom nemen we bij een aantal filegevoelige tunnels maatregelen als er een file in de tunnel dreigt te ontstaan. We zorgen dat er minder verkeer door de tunnel rijdt en het niet stil komt te staan in de tunnel. Dit noemen we tunneldoseren.

Tunnels
•    A2 Leidsche Rijn
•    A10 Coentunnel
•    A73-tunnels (Roer en Swalmen)
•    A4 Delft-Schiedam
•    A2 Maastricht (nieuwe tunnel)

Op onze website kunt u een filmpje zien hoe tunneldoseren werkt.

Heeft Rijkswaterstaat mijn kentekenplaat gevonden?

Op de website van de RDW vindt u informatie wat u moet doen bij verloren kentekenplaten. Het is niet toegestaan om te rijden zonder 1 of beide kentekenplaten. In sommige gevallen is het mogelijk uw op de rijksweg verloren kentekenplaat terug te krijgen.

Na ongeval/pech
Bent u betrokken geweest bij een ongeval of pech en heeft u daarbij uw kentekenplaat op de rijksweg verloren? Wanneer een weginspecteur van Rijkswaterstaat of de politie ter plaatse aanwezig is geweest is het mogelijk dat uw kentekenplaat van de weg is gehaald. Heeft u deze niet direct terug gekregen? Dan kunnen wij voor u navragen of de kentekenplaat is bewaard. Om dit na te kunnen gaan hebben wij een aantal gegevens van u nodig:

  • Het wegnummer en de richting waarin u reed: bijvoorbeeld 'van x naar y' of 'links of rechts'. Dit staat aangegeven op de hectometerpalen
  • De afstandsaanduiding op de hectometerpaal
  • De gegevens op de kentekenplaat
  • Uw contactgegevens

Als wij de kentekenplaat gevonden hebben ontvangt u een bericht van ons. Ontvangt u geen bericht binnen 10 werkdagen? Dan hebben wij uw kentekenplaat niet.

Onderweg verloren
Bent u onderweg een kentekenplaat verloren dan adviseren wij u om een nieuwe kentekenplaat aan te schaffen. Het is mogelijk dat u uw verloren kentekenplaat ziet liggen in een berm langs de rijksweg. Het is niet toegestaan om deze zelf van de weg te halen. Door stil te gaan staan langs de rijksweg en zelf over de rijksweg te lopen om een verloren voorwerp uit de berm te willen halen ontstaan er zeer onveilige situaties en loopt u het risico te worden aangereden of een ongeval te veroorzaken. Rijkswaterstaat ruimt periodiek vuil en voorwerpen uit de bermen, deze voorwerpen worden afgevoerd. Deze zogeheten onderhoudsrondes worden een aantal keer per jaar uitgevoerd. Hierbij zetten wij de naastgelegen rijstrook af zodat het werk veilig kan worden uitgevoerd. Omdat dit verkeershinder oplevert voeren wij niet tussentijds extra onderhoudsrondes uit. Wij rekenen op uw begrip.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de Landelijke Informatielijn.