Rijkswaterstaat en chroom-6

Rijkswaterstaat en chroom-6

Ook op objecten van Rijkswaterstaat (zoals bruggen, sluizen en vuurtorens) is chroom-6 aangetroffen. Omdat gezondheidsrisico’s pas kunnen ontstaan bij de uitvoering van werkzaamheden waarbij de verf op het object wordt bewerkt, is pas voorafgaand aan werkzaamheden onderzoek nodig.

Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, laat Rijkswaterstaat monsters nemen om te weten of er chroom-6 in de verf zit. Het resultaat geven we door aan de aannemer, zodat die passende veiligheidsmaatregelen kan nemen. Op dit moment onderzoekt Rijkswaterstaat met andere (overheids)organisaties welke methodieken effectief en efficiënt kunnen worden toegepast voor het verwijderen van verflagen met chroom-6. De veiligheid van onze eigen werknemers, maar ook de veiligheid van de werknemers van de opdrachtnemer en derden moet hierbij te allen tijde gegarandeerd zijn.

Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het chroom op veel van onze objecten zit omdat deze verf in het verleden veelvuldig is toegepast. Rijkswaterstaat heeft geen exact overzicht waar en wanneer chroom-6 is toegepast in verf en andere conserveringsproducten voor staalconstructies. De objecten waarvan wij – door onderzoek voorafgaand aan werkzaamheden – weten dat er chroom-6 op zit, publiceren wij in deze objectenlijst.

Meestgestelde vragen aan Rijkswaterstaat met betrekking tot chroom-6

 1. Rijkswaterstaat heeft een centraal meldpunt ingesteld zodat betrokkenen terecht kunnen met vragen op het nummer 0800-8002. Als er meldingen van gezondheidsklachten of vragen binnenkomen over chroom-6, dan onderzoekt Rijkswaterstaat deze zorgvuldig.

 2. Nee. Chroom-6 komt vrij bij het spuiten met chroomhoudende verf of door het geverfde oppervlak te stralen, schuren, slijpen, zagen of verhitten. Stof waar chroom-6 in zit, komt dan in de lucht. Weggebruikers worden hier niet aan blootgesteld omdat bij werkzaamheden waarbij chroom-6 kan vrijkomen, een werktent wordt gebruikt. Deze preventieve maatregel wordt altijd uitgevoerd bij straalwerkzaamheden. Verwacht mag worden dat hoeveelheden die hieraan ontsnappen, als dit al plaatsvindt, verwaarloosbaar zijn.
   
  Chroom-6 dat vrijkomt in de lucht, brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Bepalend voor deze gezondheidsrisico’s is de grootte van de concentratie in de lucht en de duur van de blootstelling. Bij werkzaamheden worden altijd preventieve maatregelen uitgevoerd zoals gerichte ventilatie en gereedschappen met afzuiging. Ook worden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt, zoals de juiste adembescherming en bedekkende werkkleding.  

 3. Of personeel van marktpartijen tijdens werkzaamheden in opdracht van Rijkswaterstaat in het verleden gezondheidsrisico’s heeft gelopen, kunnen we niet zeggen. Het toepassen van beschermingsmaatregelen heeft bij Rijkswaterstaat al decennia de aandacht. Het was bekend dat er bij onderhoud stoffen vrij kunnen komen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu, zoals lood en cadmium. Rijkswaterstaat geeft het aanwezige risico mee aan de opdrachtnemer. Het is bij de wet geregeld dat vervolgens de opdrachtnemer zelf adequate maatregelen dient te treffen.

 4. Chroom-6 komt vrij bij het spuiten met chroomhoudende verf of door het geverfde oppervlak te stralen, schuren, slijpen, zagen of verhitten. Stof waar chroom-6 in zit, komt dan in de lucht.

 5. Inadembare stof waar chroom-6 in stof in zit - of chroom-6 in dampvorm brengt verhoogde gezondheidsrisico’s met zich mee wanneer iemand gedurende een lange periode, voortdurend wordt blootgesteld aan een te grote hoeveelheid. Door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen of het beperken van de duur van de werkzaamheden, wordt de blootstelling en daarmee het risico geminimaliseerd. Denk bij de persoonlijke beschermingsmiddelen ook aan de blootstelling van de huid. Die moet worden beschermd met de juiste werkkleding. Chroom-6 in vaste vorm (bijvoorbeeld verf die op het object zit of verfschilfers) is niet gevaarlijk voor de gezondheid.

 6. Nee. Het is een stof die in het verleden veelvuldig is toegepast vanwege goede constructieve eigenschappen. Verwerking van deze stoffen brengt echter gezondheidsrisico’s met zich mee.
   
  Sinds 1998 stelt Rijkswaterstaat als eis bij werkzaamheden door de aannemer dat het conserveringssysteem vrij moet zijn van lood- en chromaathoudende pigmenten.
   
  In tussentijd is er meer bekend geworden over de gevaren van chroom-6.  Voor chroom-6 zijn de wettelijke blootstellingsnormen daarom in maart 2017 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangescherpt.

 7. Rijkswaterstaat heeft geen exact overzicht waar en wanneer chroom-6 is toegepast in verf en andere conserveringsproducten voor staalconstructies. Voorheen hield Rijkswaterstaat een lijst met objecten bij, waarvan bekend is dat er chroom-6 is aangetroffen. In het verleden is echter veelvuldig chroom-6 gebruikt op onze objecten. Rijkswaterstaat gaat er daarom voortaan uit voorzorg van uit dat op alle bestaande objecten chroom-6 aanwezig is, totdat het tegendeel is bewezen. Vanwege dit uitgangspunt is Rijkswaterstaat gestopt met het bijhouden van de administratief bewerkelijke publieke lijst met objecten waar chroom-6 is geconstateerd.

 8. Chroom-6 is een scheikundige verbinding die voorkomt in natuurlijke mineralen. Chroom-6 wordt toegepast vanwege de roestwerende/conserverende eigenschappen. Het is schadelijk voor de gezondheid en kan als het in het lichaam terechtkomt leiden tot onder andere kanker. Chroom-6 komt vrij bij het spuiten met chroomhoudende verf of door het geverfde oppervlak te stralen, schuren, slijpen, zagen of verhitten. Stof waar chroom-6 in zit, komt dan in de lucht. Meer informatie over –de gevaren van – chroom-6 is te vinden op de website van het RIVM.