01 Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Verantwoordelijkheid Rijkswaterstaat

 1. Rijkswaterstaat heeft een zorg- en onderhoudsplicht voor de rijks(vaar)wegen. Ontstaat er toch schade aan uw voer- of vaartuig doordat Rijkswaterstaat niet voldoet aan de eisen die u als gebruiker aan de rijks(vaar)weg mag stellen? Dan zijn wij in sommige gevallen aansprakelijk.

  Niet alle schade is direct op Rijkswaterstaat te verhalen. Als het gaat om schade die niet redelijkerwijs door Rijkswaterstaat te voorkomen was, zoals schade die is ontstaan door afgevallen lading of bomen op de weg door storm, dan is Rijkswaterstaat niet aansprakelijk.

 2. Nee, Rijkswaterstaat (en andere wegebeheerders) zijn niet aansprakelijk voor schade door een glad wegdek tijdens winterse omstandigheden. Het gevaar van gladheid is niet te wijten aan een gebrek aan de weg. Tijdens winterse periodes kunnen wij onmogelijk de wegen 24 uur per dag sneeuw- en ijzelvrij houden. Wel hebben we een inspanningsplicht en doen we ons uiterste best om de gladheid zo goed mogelijk te bestrijden. Tegelijkertijd verwachten wij van weggebruikers dat zij zich via de media op de hoogte stellen van de weersomstandigheden en de mogelijke gevolgen daarvan.

Aansprakelijk stellen

 1. Op een speciale kaart van Rijkswaterstaat ziet u bij welke (vaar)wegbeheerder u uw schade mogelijk kunt verhalen.

 2. Heeft u schade geleden op een (vaar)weg waarvan Rijkswaterstaat de beheerder is? Dan kunt u via een schadeformulier een schadeclaim bij ons indienen. 

  • Voor schade aan (Nederlandse) motorvoertuigen kunt u een digitaal schadeclaimformulier invullen.
  • Voor overige aansprakelijkstellingen downloadt u het schadeformulier voor weggebruiker of vaarweggebruiker, te vinden in het documentenoverzicht onderaan de pagina.
 3. Als u schade claimt, moet u deze schade kunnen bewijzen. Dit moet op grond van de Nederlandse wet. Overtuigend bewijs is bijvoorbeeld een politierapport of een foto van de schade. Op de foto moet het kenteken van het voertuig goed zichtbaar zijn, zodat duidelijk is dat het om schade aan uw voertuig gaat. Verklaringen van getuigen kunnen u helpen bewijzen dat de schade is ontstaan op de rijks(vaar)weg die u aangeeft.

 4. Rijkswaterstaat streeft ernaar om de ontvangst van uw schadeclaim binnen 4 weken te bevestigen. Daarna brengen wij u zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van ons standpunt over de aansprakelijkheid.

  Voor vragen over de status van uw ingediende schadeformulier kunt u contact opnemen via onze gratis informatielijn 0800 8002 of door een e-mail te sturen naar 08008002@rws.nl.

 5. In uw polis staat meestal dat u iedere schade bij uw eigen verzekeraar moet melden. Heeft u de schade bij uw eigen verzekeraar gemeld? Dan hoeft u de schade niet zelf bij Rijkswaterstaat te melden.

Schade

 1. Nee. Ook voor andere schade, zoals letselschade, schade aan een fiets, een huis of een tuin kunt u ons aansprakelijk stellen. Wel moet vaststaan dat de schade is ontstaan door toedoen van Rijkswaterstaat. Gebruik hiervoor het schadeformulier voor weggebruiker of het schadeformulier voor vaarweggebruiker, beide te vinden in het documentenoverzicht onderaan de pagina.

 2. U kunt aanspraak maken op het Waarborgfonds Motorverkeer als de schade is veroorzaakt door een onbekend gebleven of onverzekerd motorvoertuig. Een voorbeeld kan zijn een schade veroorzaakt door een voorwerp op de weg. Het voorwerp is vaak afkomstig van een onbekend gebleven motorvoertuig.
  Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden (zie de pagina Waarborgfonds Motorverkeer voor de exacte voorwaarden):

  • De schade moet veroorzaakt zijn door een onbekend of onverzekerd motorvoertuig.
  • U moet redelijke moeite doen om de identiteit van het betreffende motorvoertuig te achterhalen en het Waarborgfonds eist dat u zo snel mogelijk aangifte doet bij de politie.
  • Er moet vaststaan wat precies is gebeurd.
  • Het moet bekend zijn wat aan het ongeval vooraf is gegaan.

Documenten

Stuur het ingevulde formulier in een voldoende gefrankeerde envelop naar: 

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Afdeling BJV Schade
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Onderliggende pagina's