Schade verhalen

Ik heb schade en wil Rijkswaterstaat daarvoor aansprakelijk stellen

Bent u van mening dat Rijkswaterstaat, beheerder van alle Nederlandse rijks(water)wegen, aansprakelijk is voor het ontstaan van schade aan uw voertuig of vaartuig? Dan kunt u Rijkswaterstaat daarvoor aansprakelijk stellen.

Voordat u besluit een schadeclaim in te dienen, adviseren wij u de veelgestelde vragen door te nemen. Daar leest u bijvoorbeeld dat u bij ons geen schade kunt claimen, wanneer uw schade ontstaan is op bijvoorbeeld een provinciale (vaar)weg.

Indienen aansprakelijkstelling

Voor schades aan Nederlandse motorvoertuigen is het mogelijk Rijkswaterstaat online aansprakelijk te stellen met het Digitaal schadeclaimformulier.

Voor overige aansprakelijkstellingen downloadt u een van deze formulieren: 

Stuur het ingevulde formulier in een voldoende gefrankeerde envelop naar: 

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Afdeling BJV Schade
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Vereisten aansprakelijkstelling

Uw aansprakelijkstelling moet voldoen aan de volgende eisen: 

  • De schade is ontstaan op een Rijks(vaar)weg
  • U dient een volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier weggebruiker of schadeformulier scheepvaart in. 
  • Toon de schade aan met bijvoorbeeld foto’s van de beschadiging(en) aan het voertuig, facturen of een politierapport. Stuur deze mee als bijlage met het schadeformulier.

Reactietermijn

Rijkswaterstaat streeft ernaar om u binnen 4 weken te informeren over het verdere vervolg en de afhandeling van uw ingediende schadeclaim.

Schade ten gevolge van werkzaamheden van een aannemer

Indien u schade heeft opgelopen ten gevolge van werkzaamheden van een aannemer die hij voor Rijkswaterstaat uitvoerde, kunt u via Rijkswaterstaat een schadeclaim indienen. Rijkswaterstaat is niet aansprakelijk voor schade die door de aannemer is veroorzaakt. Wel zal Rijkswaterstaat in de systemen voor u bekijken welke aannemer op de locatie werkzaamheden heeft uitgevoerd en uw claim aan de aannemer doorsturen, zodat deze uw schadeclaim kan behandelen.

Onderliggende pagina's