Regiodagen CE-aanpak

Regiodagen CE-aanpak

Nederland is circulair in 2050. Een uitdagende ambitie waar niet alleen het Rijk en bedrijven, maar ook decentrale overheden een belangrijke rol in spelen. Wil je weten welke rol je kunt spelen, verdergaand dan inkoop en afvalscheiding? En hoe je komt tot een concrete circulaire aanpak die past bij jouw gemeente of regio. Welke middelen er zijn om vervolgstappen te zetten? Ontdek het tijdens de Regiodagen CE (circulaire economie)-aanpak.

Wat zijn de Regiodagen CE-aanpak?

De Regiodagen CE-aanpak helpen je om tot een circulaire aanpak te komen die past bij jouw gemeente of regio. We bieden tools en middelen aan om je doelen sneller te bereiken en helpen je bij het versterken van intern én extern draagvlak voor circulaire economie . We ondersteunen je om tot een passende, realistische ambitie te komen of helpen je (meer) focus aan te brengen. En, als je al zover bent, hoe je deze vertaalt naar een concrete aanpak om jouw plannen te realiseren. Welke aanpakken zijn mogelijk? Wat zijn voor- of nadelen? Welke rollen kun je vervullen, verdergaand dan inkoop en afvalscheiding? En wie zijn je samenwerkingspartners? De Regiodagen geven inzicht in deze vragen.

Samen met gemeenten uit jouw regio maak je tijdens deze interactieve dag de vertaalslag naar wat je (nog meer) aan CE kunt doen binnen jouw gemeente en regio. Je hebt inzicht in wat dit betekent voor je eigen werkzaamheden en die van je collega’s. Je gaat naar huis met een persoonlijk CE-actieplan en heb je de belangrijkste CE-partners in jouw regio leren kennen.

Video: kom naar de Regiodagen CE-aanpak

In onderstaande video legt Frans Timmermans uit waarom het van belang is om naar de Regiodagen CE-aanpak te komen.

FRANS TIMMERMANS: De Regiodagen komen eraan. Met deze keer workshops over de circulaire economie. Een heel belangrijk onderwerp, want de mensheid verbruikt meer hulpbronnen dan waarin onze planeet nog kan voorzien. Daarom moeten we ons economisch model drastisch moderniseren de afvalberg verminderen, duurzame producten maken en reparatie, hergebruik en recycling bevorderen. In een circulaire economie gebruiken we materialen efficiënter. Bijvoorbeeld in de bouw en in de industrie. In kringlooplandbouw kunnen we onze voedselproductie duurzamer maken. En van ons afval maken we weer waardevol materiaal, 'trash' is immers 'cash'. Maatregelen waren tot nu toe vooral gericht op het bevorderen van recycling van afval. Maar om echt meters te maken, moeten we de gehele productlevenscyclus aanpakken. Van productontwerp tot materiaalinkoop. Van productieprocessen tot innovatieve bedrijfsmodellen zoals delen en leasen, tot aan het einde van de levensduur van producten. De circulaire economie heeft ook een grote potentie om banen te scheppen en dat is juist belangrijk voor regionale bestuurders, zou ik denken. Want banen in de circulaire economie zijn meestal lokale banen die ook niet makkelijk kunnen worden uitbesteed aan andere landen. De uitdaging om de transitie naar een circulaire economie waar te maken wordt de komende jaren alleen maar belangrijker omdat de druk op natuurlijke hulpbronnen over de hele wereld ontzettend snel groeit. Hoe eerder je deze transitie inzet, hoe gemakkelijker en goedkoper het zal zijn. Bovendien, je plukt dan daar ook de meeste vruchten van. Dit moeten we allemaal natuurlijk wel zo eerlijk mogelijk doen zodat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen. Vanuit de Europese Commissie hebben we hiertoe tal van voorstellen gedaan. Het goede nieuws is: het kan. Het kan gewoon. Het gaat echter nu om de politieke wil en om concrete uitvoering op alle niveaus. Lokale sectoren, waar uw regio van afhankelijk is zullen ondersteund moeten worden om de omslag te kunnen maken. En u heeft daarin, als regionale overheid, een hele belangrijke rol te spelen. De Nederlandse overheid, VNG, IPO en UvW hebben een belangrijk initiatief genomen om decentrale overheden actief te betrekken in deze transitie. Deze Regiodagen helpen u om goede partners te vinden in andere regio's om van elkaar te leren en samenwerkingsverbanden op te zetten. De workshops bieden operationele kennis over circulaire economie en helpen met het bepalen van uw specifieke focus en strategieën. Meld u aan voor deze Regiodagen. We hebben namelijk alle hulp nodig, vooral de uwe. (Aldus Frans Timmermans. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Jouw regio circulair in 2050? Meld je aan voor de Regiodagen CE-aanpak! Een productie van Rijkswaterstaat in samenwerking met Circularities. Copyright 2019.)

Organisatie Regiodagen CE-aanpak

De Regiodagen CE-aanpak worden georganiseerd door Rijkswaterstaat en Circularities. Dit doen we in opdracht van het Rijk, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW).

Voor wie zijn de Regiodagen CE-aanpak?

De Regiodagen zijn uitsluitend bedoeld voor overheden. Werk jij dus bij een gemeente als (beleids)medewerker, project- of programmaleider op het gebied van circulaire economie? En wil je jouw kennis over CE verdiepen, delen en je regionale netwerk versterken? Dan zijn de Regiodagen CE-aanpak iets voor jou. Werk je bij een provincie, waterschap of omgevingsdienst in een vergelijkbare functie aan circulaire economie én ben je op zoek naar meer samenwerkingsmogelijkheden met gemeenten, ook dan ben je van harte welkom.

Overzicht data en locaties

We houden de Regiodagen CE-aanpak op 6 locaties in het land. Ze bevatten per bijeenkomst specifieke regionale informatie. Er zijn een beperkt aantal plekken, schrijf je dus snel in voor een workshop in jouw regio.

DatumOmschrijving regioLocatie
29 oktober 2019Noord-Holland, Flevoland en UtrechtProvinciehuis Noord-Holland, locatie Dreef, Dreef 3, Haarlem
31 oktober 2019 (vervallen)

Zeeland en het westelijk deel van Noord-Brabant (regio West-Brabant en Hart van Brabant).

Let op: deze dag vervalt. U kunt zich aanmelden voor de regiodag in Eindhoven op 12 november 2019.

ZZIIN, Gravinnen van Nassauboulevard 6, Breda
4 november 2019Zuid-HollandYpsilon Park, Floris Grijpstraat 2, Den Haag
12 november 2019Limburg en het oostelijk deel van Noord-Brabant (Noordoost-Brabant, Agrifood Regio en Metropoolregio Eindhoven)Aristo Meeting Center, Vestdijk 30, Eindhoven
14 november 2019Friesland, Groningen, DrentheProvinciehuis Drenthe, Westerbrink 1, Assen
19 november 2019
Gelderland en OverijsselCODA, Vosselmanstraat 299, Apeldoorn

Programma Regiodagen CE-aanpak

TijdstipInhoud
09.30 uurWelkom en kennismaking
Leer je regionale circulaire collega's kennen.
10.00 uurCirculaire economie: de diepte in
We gaan dieper in op de relevantie van CE voor gemeenten en regio’s. Welke circulaire strategieën zijn er en waar zet je als gemeente het slimst op in? We kijken verder dan inkoop en recyling: hoe hangt CE samen met andere doelstellingen van gemeenten zoals energie en klimaat, SDG’s (Sustainable Development Goals) of biodiversiteit?

11.00 uurPauze
11.15 uurCE op verschillende niveaus en wat jij daaraan kan hebben
Wat doet de EU aan circulariteit (Frans Timmermans legt uit) en wat kun je daarmee als gemeenten. Ook het provinciale, regionale en lokale niveau komen aan bod. We maken de vertaalslag naar wat dit voor jouw gemeente of regio kan betekenen.
11.45 uurDraagvlak versterken voor CE
Hoe staat het met het draagvlak in je eigen organisatie? Hoe zorg je dat bestuur, raad, strategisch management of collega afdelingen enthousiast worden om (meer) op circulaire economie in te zetten? Wat zijn vertragende argumenten om met CE aan de slag te gaan? We geven je concrete handvatten om daarmee om te gaan.
12.10 uurLunchpauze
13.00 uurRegionale samenwerking
Verschillende mogelijke regionale samenwerkingspartners vertellen wat zij voor initiatieven ontplooien, waarin zij samenwerking zoeken met gemeenten (denk bijvoorbeeld aan waterschappen, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, omgevingsdiensten of de Natuur- en milieufederatie). We hebben voor je in kaart gebracht wie in jouw regio aan circulaire economie werken. Deze CE-kartrekkers zijn ook aanwezig op het Netwerkevent.
13.45 uurVersterken van een regionale/lokale focus
Waar moet je op letten als je meer focus wilt aanbrengen op CE-gebied? Wat hebben gemeenten in jouw regio, die aanwezig zijn, al voor een focus gekozen? Hoe kun je een inhoudelijke focus bepalen aan de hand van al bestaande kennis in je omgeving die past bij je eigen gemeente? We geven je een overzicht van inhoudelijke thema’s en initiatieven die er al zijn waar je bij kunt aansluiten.
15.00 uurPauze
15.15 uurWelke aanpak past bij jouw situatie?
Ga je aan de slag met bedrijven of eerst met de eigen organisatie? Welke verschillende aanpakken zijn er wen wat zijn daar de voor- en nadelen van. Welke rollen kan jouw gemeente spelen in het realiseren van een circulaire economie? En welke middelen en financiering kun je inzetten?
16.00 uurMeetbaar maken van CE
We hebben voor je op een rijtje gezet welke meetinstrumenten je nu kunt gebruiken en welke op dit moment ontwikkeld worden.
16.30 uurStart netwerkevent
Waar alle partijen die we eerder op de dag behandeld hebben, aanwezig zijn en waarmee je direct kennis kunt maken, je nieuwe ideeën kunt bespreken en afspraken kunt inplannen.
18.00 uurEinde Regiodag