Getijdenpark Wilhelminahaven van start

Interview

Getijdenpark Wilhelminahaven van start

Gepubliceerd op: 18 november 2019, 13:39 - Laatste update: 18 november 2019, 13:52

De gemeente Schiedam en Rijkswaterstaat combineren natuurverbetering en gebiedsbeleving in het getijdenpark bij de Wilhelminahaven. Omgevingsadviseur Harry Wassink: ‘De samenwerking loopt uitstekend.’

Op 5 september 2019 luidden wethouders Jeroen Ooijevaar en Fahid Minas van de gemeente Schiedam samen met afdelingshoofd Linda-Rose Santhagens van Rijkswaterstaat officieel de start in van de werkzaamheden rond de Schiedamse Wilhelminahaven. Samen onthulden ze een bord waarop voorbijgangers uitleg vinden over de plannen voor een getijdenpark met een natuurvriendelijke oever. ‘Er kwamen heel wat mensen op af’, vertelt omgevingsadviseur Harry Wassink van Rijkswaterstaat. ‘Medewerkers van de gemeente en van Rijkswaterstaat, maar ook omwonenden. Die hebben namelijk te maken met de herinrichting van het gebied rond het zwembad. Daar komt nu een aantrekkelijke boulevard: een duidelijke meerwaarde voor de beleving van het getijdenpark.’

Uitstekende samenwerking

Die meerwaarde komt voort uit de samenwerking tussen de gemeente en Rijkswaterstaat. Wassink: ‘Rijkswaterstaat was op zoek naar plaatsen voor een natuurvriendelijke oever om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). De gemeente zag mogelijkheden om dat te combineren met de plannen voor herinrichting van het gebied en speelt nu een trekkersrol in het project. Die samenwerking loopt uitstekend. Onlangs kwam hoofdingenieur-directeur Tjeerd Roozendaal langs om te kijken hoe Rijkswaterstaat de KRW-doelen vormgeeft. Het was mooi om te zien hoe de 2 projectmanagers René Alberts van Schiedam en Chantal Van der Linden van Rijkswaterstaat hem samen uitleg gaven.’

Droge voeten

Inmiddels is aannemer Van Dijk Maasland druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden. ‘Het grootste werk is het grondverzet’, legt Wassink uit. ‘Er is al veel grond aangevoerd. Daarnaast is er een heistelling naar de bouwplaats gebracht om een 360 m lange damwand te maken als overbrugging tussen de oever en de haven. De haven ligt namelijk 1,5 m dieper. Als die damwand klaar is, begint het werk aan de natuurvriendelijke oever. Tot slot volgt de infrastructuur, zoals een voetpad voor de beleving van het getijdenpark. Dat pad ligt boven de hoogwaterlijn, zodat je ook bij vloed droge voeten houdt. Begin 2020 moet het hele project dan klaar zijn.’

Plastic verwijderen

Na de oplevering begint het onderhoud. Daarbij hoort ook het verwijderen van plastic afval uit het water. Er zijn ideeën om daarvoor een speciaal vangsysteem te maken. Wassink: ‘Het afval komt dan terecht in een bak die in het water drijft. Maar daar moeten mensen het nog steeds met de hand uithalen. Het is dus nog de vraag hoeveel dat oplevert. In ieder geval is er een lange levensduur nodig om het rendabel te maken. Een besluit daarover volgt nog.’

Meer nieuws over Uitvoering Kaderrichtlijn Water