Early Warning van de maand: beschikbaarheid bitumen niet meer vanzelfsprekend

Nieuwsbericht

Early Warning van de maand: beschikbaarheid bitumen niet meer vanzelfsprekend

Gepubliceerd op: 1 juli 2019, 13:45 - Laatste update: 1 juli 2019, 13:50

De teamleden van het programma Strategische Verkenningen houden veranderingen in de omgeving van Rijkswaterstaat nauwlettend in de gaten. Deze veranderingen kunnen immers gevolgen hebben voor het werk en de organisatie van Rijkswaterstaat.

Het programma Strategische verkenningen kijkt hierbij onder andere naar ontwikkelingen in de PESTELD-domeinen: Politiek, Economie, Sociaal-maatschappelijk, Technologie, Ecologie en milieu, juridisch (Legal) en Demografie. Om die ontwikkelingen scherper te duiden, worden experts en organisaties buiten Rijkswaterstaat proactief benaderd. De resultaten van deze gesprekken worden weergegeven in korte Early Warning-signalen.

Bitumen: op zoek naar alternatieven

Een voorbeeld van een recent Early Warning-signaal gaat over de toekomstige beschikbaarheid van bitumen. Bitumen is een onmisbaar onderdeel van het asfalt, waarmee Rijkswaterstaat zijn wegen aanlegt. Van oudsher was de beschikbaarheid van bitumen vanzelfsprekend, maar dat gaat veranderen. Rijkswaterstaat moet op zoek naar alternatieven.

Ongewisse toekomst

Het Early Warning-signaal is voor een groot deel gebaseerd op een interessant artikel uit de NRC, dat gaat over de ongewisse toekomst van raffinaderijen in Nederland. Bitumen is namelijk een aardolieproduct, dat via raffinage wordt gewonnen. Maar: het is een laagwaardig bijproduct bij het raffineren van producten die veel winstgevender zijn, zoals benzine en nafta, een chemiegrondstof.

Op bitumen zelf legt de producent geld toe. Uitbreiding van raffinagecapaciteit gebeurt tegenwoordig in Azië. Daar neemt de vraag naar olieproducten toe. In Europa neemt die vraag af als gevolg van de trend om los te komen van fossiele brandstoffen en het Europese klimaatbeleid dat dit ondersteunt.

Levering bitumen in de knel

Gevolg is dat raffinaderijen in Nederland relatief klein en oud zijn. Alleen grote, internationale bedrijven investeren nog in raffinagecapaciteit. Daarbij gaat het met name om efficiencyverbetering: meer rendabele producten uit een vat aardolie halen en minder bijproducten. Raffinaderijen die niet investeren zullen op termijn verdwijnen, mogelijk al over 5 jaar. Gevolg is dat de levering van bitumen aan de Nederlandse asfaltindustrie in de knel komt.

Mede op basis van deze Early Warning start het programma Strategische verkenningen daarom een quick scan naar de schaarste van bitumen en zand, en de manier waarop de GWW-sector en Rijkswaterstaat hierop anticiperen.

Open karakter programma Strategische verkenningen

Het programma Strategische Verkenningen heeft een open karakter. Alle medewerkers van Rijkswaterstaat en ook collega’s van andere organisaties kunnen signalen over relevante ontwikkelingen aandragen, meedenken over de prioritering en selectie ervan, de impact verkennen en discussies starten. Heeft u een signaal over een ontwikkeling die op termijn veel impact kan krijgen op het werk van uw eigen organisatie of het werk van Rijkswaterstaat, geef dit dan per e-mail aan ons door.

Meer nieuws Programma Strategische verkenningen