Archief

Lage waterstanden rivieren

Er zijn 8 berichten gevonden.

INTERVIEW21 december 2018 Gesloten stormvloedkeringen, hoge rivierafvoeren en langdurige droogte

2018 gaat de boeken in als één van de droogste jaren in de geschiedenis. En dat terwijl het jaar zo stormachtig begon met het gelijktijdig sluiten van de vijf...

NIEUWSBERICHT5 december 2018 Stijgende waterstand grote rivieren

Als gevolg van de gevallen en de verwachte neerslag in het stroomgebied van de Rijn en de Maas, zal het water in de grote rivieren de komende dagen flink...

NIEUWSBERICHT17 oktober 2018 Nog steeds weinig aanvoer water in grote rivieren

Door de zeer beperkte neerslag in de stroomgebieden van de Rijn en de Maas is er nog steeds weinig aanvoer van water in de grote rivieren. Dit zal de komende 2...

NIEUWSBERICHT28 september 2018 Droogte neemt af; aantal maatregelen blijft nodig

De droogte in Nederland neemt gestaag af, maar een aantal maatregelen blijft nodig. Wel neemt de omvang van de maatregelen wekelijks af. De afvoer van de...

NIEUWSBERICHT14 september 2018 Nog altijd lage wateraanvoer Rijn en Maas

De droogte in Nederland is nog niet voorbij. Door beperkte neerslag in het stroomgebied van de Rijn en de Maas blijft de wateraanvoer de komende twee weken laag...

INTERVIEW31 augustus 2018 ‘Het mooie van water is dat alles met elkaar samenhangt’

De Prins Bernhardsluizen bij Tiel waren door droogtemaatregelen begin augustus 2018 één dag gestremd. Waarom eigenlijk en hoe is de situatie nu? Een gesprek met...

NIEUWSBERICHT30 augustus 2018 Maatregelen voor verzilting én scheepvaart blijven van kracht

Ondanks de neerslag van de afgelopen dagen verandert er weinig in de droogtesituatie. Behalve de verzilting vraagt ook de scheepvaart extra aandacht vanwege de...

NIEUWSBERICHT20 augustus 2018 Rijkswaterstaat biedt scheepvaart meer informatie over vaardiepte Waal

Zolang de lage waterstanden aanhouden wordt vanaf heden voor de Waal dagelijks op drie plaatsen de minst gepeilde diepte (MGD) vastgesteld. Reden hiervoor is...