Archief

Droogte

Er zijn 23 berichten gevonden.

INTERVIEW23 augustus 2018 ‘Een spoor van zout bellenschuim’

In het Amsterdam-Rijnkanaal ligt tijdelijk een bellenscherm tegen verzilting van het water. Hoe werkt het en wat komt er allemaal bij kijken? Onze collega Arjen...

NIEUWSBERICHT20 augustus 2018 Blog: watertekort

Er is nog steeds sprake van een watertekort. De lage waterstand veroorzaakt hinder voor scheepvaart, verzilting van zoetwater en een slechtere waterkwaliteit. Rijkswaterstaat...

INTERVIEW17 augustus 2018 ‘Dit is echt waar we het voor doen’

Als operationeel leider bij Zuid-Nederland heeft Jean Buschgens het druk tijdens deze periode van droogte en laag water. Het zijn omstandigheden die niet vaak...

NIEUWSBERICHT16 augustus 2018 Neerslag lost watertekort niet op; peil IJsselmeer voorlopig hoger

Ondanks de regenbuien van de afgelopen week, is de droogtesituatie niet structureel verbeterd. De waterkwaliteit is verder afgenomen en het aantal meldingen van...

INTERVIEW16 augustus 2018 ‘Extreme droogte is voor ons een extra uitdaging’

De extreme droogte en lage waterstanden zorgen voor topdrukte bij de mobiele verkeersleiders van Rijkswaterstaat. Ook op de Geldersche IJssel hielden zij...

INTERVIEW15 augustus 2018 ‘Voorspelde regen verandert waterstand rivieren vooralsnog niet’

Dalende waterstanden en drukte op de vaarwegen. De droogte zorgt voor drukke weken voor onze collega, nautisch adviseur Jaap Paauwe. Samen met collega’s houdt...

NIEUWSBERICHT9 augustus 2018 Waterkwaliteit verslechtert door aanhoudende droogte

Door de aanhoudende droogte en de hoge watertemperaturen neemt de waterkwaliteit verder af. Dit komt onder meer door de toename van verzilting.

NIEUWSBERICHT2 augustus 2018 2 augustus 2018: Watertekort door aanhoudende droogte en lage wateraanvoer

De wateraanvoer via de rivieren neemt af, het neerslagtekort neemt toe en de vraag naar water blijft groot. Dat betekent dat er inmiddels niet alleen op de hoge (zand)gronden, maar...

NIEUWSBERICHT25 juli 2018 25 juli 2018: Droogte en neerslagtekort houden aan, waterbeheerders breiden maatregelen uit

Het neerslagtekort is in de afgelopen week in heel Nederland weer verder toegenomen. De gevolgen van de droogte zijn duidelijk merkbaar in landbouwgebieden en de natuur op hogere...

NIEUWSBERICHT18 juli 2018 18 juli 2018: Regionaal veel vraag naar water, droogte neemt toe

De zomer van 2018 kenmerkt zich nog altijd door warm en droog weer. In de afgelopen periode is er bijna geen neerslag gevallen. Hierdoor is het neerslagtekort in Nederland verder...

Onderliggende pagina's