Archief

Archeologisch onderzoek

Er zijn 6 berichten gevonden.

NIEUWSBERICHT16 oktober 2018 Oudste wan van Nederland gevonden in tracé van de Blankenburgverbinding

In Vlaardingen is een wan ontdekt uit 300 voor Christus. Het is de oudste wan van Nederland. Het voorwerp werd gebruikt om het koren van het kaf te scheiden. De...

NIEUWSBERICHT8 oktober 2018 Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer

De Houtribdijk krijgt het komende jaar brede zandoevers. Het zand wordt daarvoor gewonnen uit 2 nieuwe zandwinputten op het Enkhuizerzand bij de Houtribdijk....

NIEUWSBERICHT11 april 2018 [Interview] Archeologisch onderzoek ViA15 levert unieke vondsten op

Het gebied tussen knooppunt Valburg en knooppunt Oudbroeken, waar straks de nieuwe snelweg A15 komt te liggen, kent een rijke historie. Het is van oorsprong een gunstig gebied om...

NIEUWSBERICHT8 maart 2018 Uniek Romeins grafveld ontdekt bij voorbereidingen doortrekking A15

Rijkswaterstaat laat als voorbereiding op de doortrekking van de A15 van knooppunt Ressen naar de A12 archeologisch onderzoek uitvoeren op het toekomstige tracé. Tijdens dit...

NIEUWSBERICHT19 oktober 2017 [Interview] ‘De IJsselkogge is een schip van wereldniveau’

De kogel is door de kerk. De 15e-eeuwse kogge die in 2012 in de IJssel bij Kampen werd gevonden, wordt geconserveerd. Het afgelopen jaar is er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid...

NIEUWSBERICHT18 oktober 2017 Conserveringsbesluit IJsselkogge getekend

In Batavialand is op dinsdag 17 oktober het conserveringsbesluit IJsselkogge getekend. Programmadirecteur Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat Martin Hoenderkamp en directeur...