Archief

Nieuwsarchief

Er zijn 5185 berichten gevonden.

NIEUWSBERICHT8 december 2015 Spitsstroken A7 en A8 tussen Purmerend en Zaandam opengesteld

Rijkswaterstaat heeft de spitsstroken op de A7 en de A8 tussen Purmerend en Zaandam opengesteld. De extra rijstroken verlichten de spits in deze drukke regio.

NIEUWSBERICHT7 december 2015 Professionals praten over crisisbeheersing in regio Marken

Om Marken beter te beschermen is het belangrijk dat overheden precies weten wie wat doet bij een eventuele overstroming. Op 18 november tijdens een netwerkbijeenkomst zochten 100...

NIEUWSBERICHT7 december 2015 De vergeten watersnoodramp van 1916

In het officiële verslag over de watersnoodramp van 1916, waarbij in de nacht van 13 op 14 januari een groot gedeelte van Noord-Holland overstroomde, is Marken slechts een voetnoot...

NIEUWSBERICHT7 december 2015 Simulatie geeft inzicht in gevolgen mogelijke overstroming Marken

Hoe beperk je de gevolgen van een mogelijke overstroming? Tijdens een overstromingssimulatie op 4 september bekeek het onderzoeksteam van Rijkswaterstaat samen met bewoners en...

NIEUWSBERICHT7 december 2015 Kader Ruimtelijke Kwaliteit beschermt eigenheid Marken

Marken heeft een uniek landschap en bijzondere cultuurhistorische en archeologische eigenschappen. Daarom is Marken aangemerkt als beschermd stads- en dorpsgezicht. Bij het...

NIEUWSBERICHT7 december 2015 Werken aan een sterke, mooie dijk bij Marken

Marken op een degelijke én aantrekkelijke manier beschermen tegen water. Hoe pakken we dat aan? Bewoners, ingenieurs en overheidsvertegenwoordigers hielden op 19 november tijdens...

NIEUWSBERICHT7 december 2015 IVN levert bijdrage om natuur Beatrixsluis te compenseren

De komst van de 3e kolk Beatrixsluis en verbreding van het Lekkanaal kan negatieve gevolgen voor de aanwezige natuur. Voor het leef- en foerageergebied van dieren en planten dat...

NIEUWSBERICHT7 december 2015 Lekkanaal 3e kolk Beatrixsluis: wist je dat?

In dit artikel geven we een aantal interessante feiten en weetjes over het project Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis en zijn omgeving.

NIEUWSBERICHT7 december 2015 Werkzaamheden roekenvrij houden Sluis Eefde

De roeken bij Sluis Eefde zijn vorig seizoen (winter en voorjaar) succesvol verplaatst. Dit seizoen hoeven we er daarom alleen nog voor te zorgen dat in het bosje, ten noorden van...

NIEUWSBERICHT7 december 2015 Informatiebijeenkomsten Natura 2000 ontwerpbeheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000 gebieden. Nederland telt 160 van deze gebieden, waaronder de Waddenzee en de Noordzeekustzone. Voor...

Onderliggende pagina's