Archief

Nieuwsbericht

Er zijn 4222 berichten gevonden.

NIEUWSBERICHT23 mei 2019 Elster Buitenwaard: een prachtig nieuw leefgebied voor vissen en insecten

De Elster Buitenwaard wordt alleen maar mooier. Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht realiseren samen een natuurgebied met bloemrijke graslanden, geulen,...

NIEUWSBERICHT22 mei 2019 Mammoetresten gevonden bij werkzaamheden Doesburg

Tijdens het baggeren van de zwaaikom in het Zwarte Schaar in Doesburg heeft de aannemer een bijzondere vondst gedaan. Er zijn 2 botten van een volwassen mammoet...

NIEUWSBERICHT22 mei 2019 Definitief plan voor geluidmaatregelen A17 Moerdijk bekendgemaakt

Het definitieve plan van Rijkswaterstaat voor geluidmaatregelen langs de snelweg A17 in Moerdijk is 22 mei 2019 bekendgemaakt. Belanghebbenden die in 2018 ook...

NIEUWSBERICHT21 mei 2019 Rijksbrede MVI-criteria geactualiseerd

De landelijke criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) zijn geactualiseerd. De website van MVI geeft criteria op drie ambitieniveaus, zodat...

NIEUWSBERICHT20 mei 2019 Trintelzand nog groter: 155 ha extra natuur in Markermeer

Het natuurgebied Trintelzand, dat het afgelopen jaar in het Markermeer is aangelegd, wordt uitgebreid met nog eens 155 ha, een oppervlakte vergelijkbaar met...

NIEUWSBERICHT20 mei 2019 Maasbrachter Havendagen: Rijkswaterstaat opent zijn deuren

Van vrijdag 28 juni tot en met zondag 30 juni 2019 vinden de Maasbrachter Havendagen plaats op de Maasboulevard in Maasbracht. Dit evenement trekt circa 20.000...

NIEUWSBERICHT20 mei 2019 50 jaar Lauwersmeer in beeld

Deze week is het 50 jaar geleden dat Rijkswaterstaat het Lauwersmeer afsloot. Op 23 mei 2019 is de officiële herdenking van 50 jaar Lauwersmeer. Regisseur Thom...

NIEUWSBERICHT20 mei 2019 Loopbrug bij Prinses Beatrixsluis succesvol uitgehesen

Bij de renovatie van de Prinses Beatrixsluis worden alle niet-originele elementen van het sluiscomplex verwijderd. Dit geldt ook voor het oude bediengebouw...

NIEUWSBERICHT20 mei 2019 Proef handhaving negeren rood kruis met slimme camera

Het negeren van rode kruizen op de snelweg is een groot risico voor de verkeersveiligheid. Een rood kruis staat bijvoorbeeld boven de weg als de spitsstrook...

NIEUWSBERICHT17 mei 2019 Ontwerpprojectplan Dijkversterking IJmuiden ter inzage

Van 17 mei tot en met 27 juni 2019 ligt het ontwerpprojectplan Waterwet Dijkversterking IJmuiden ter inzage. In dit plan staat hoe Rijkswaterstaat op het...

Onderliggende pagina's