Archief

Nieuwsbericht

Er zijn 4222 berichten gevonden.

NIEUWSBERICHT25 juni 2019 Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen

De tweede kolk van de Prinses Beatrixsluis, de middelste van de drie, is op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen. Deze kolk lag sinds het incident met twee...

NIEUWSBERICHT25 juni 2019 Onderzoeksadvies Waddenacademie over effecten microplastics in Waddenzee

In eerste instantie moet monitoring en onderzoek naar de langetermijneffecten van de verloren lading van de MSC Zoe zich richten op microplastics en hun impact...

NIEUWSBERICHT24 juni 2019 Rijkswaterstaat start met aanvullen zoutvoorraad

Terwijl het tropisch warm is, richten we onze blik alweer op komende winter. Maandag 24 juni 2019 kwam het eerste schip met strooizout aan bij de strategische...

NIEUWSBERICHT21 juni 2019 Hulpdiensten massaal naar Botlektunnel voor oefening

Gelukkig betrof het maar een grote calamiteitenoefening afgelopen nacht. De hulpdiensten, politie, brandweer en ambulances van de Veiligheidsregio...

NIEUWSBERICHT21 juni 2019 Uitvoerig flora- en faunaonderzoek bij project ViA15

Tijdens het doortrekken van de snelweg A15 en het verbreden van de snelweg A12 (ViA15) gaat Rijkswaterstaat zorgvuldig om met de dieren en planten in het...

NIEUWSBERICHT21 juni 2019 Wat is de stand van zaken omtrent het tracébesluit ViA15?

Tot half april 2019 konden belanghebbenden beroep aantekenen tegen het gewijzigd tracébesluit A12/A15 Ressen–Oudbroeken (ViA15). Door de nieuwe beroepen zijn er...

NIEUWSBERICHT21 juni 2019 Is hete zomer voorbode voor ecosysteemverandering Waddenzee?

In het jaarboek ‘Wadden in Beeld’ hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende ontwikkelingen in het Waddengebied in 2018 in beeld gebracht....

NIEUWSBERICHT20 juni 2019 Onafhankelijke commissie van start met advies voor concrete oplossingen oeververbindingen IJ

Alexander D’Hooghe gaat definitief de Adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam leiden. De gemeente Amsterdam en het ministerie van...

NIEUWSBERICHT17 juni 2019 Aandacht voor veiligheid in aanbestedingen en contracten

Veiligheidsbewustzijn wordt als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw, dat hebben de ondertekenaars van de Governance Code...

NIEUWSBERICHT13 juni 2019 Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden

De Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen is de afgelopen weken 2 keer afgesloten geweest vanwege te veel zand op het wegdek. Dit zand is afkomstig van de...

Onderliggende pagina's