Archief

Interview

Er zijn 120 berichten gevonden.

INTERVIEW9 december 2019 De Prinses Beatrixsluis goed draaiende houden

Nu de realisatiefase van de Prinses Beatrixsluis is afgerond, begint de onderhoudsfase. Hoe zorgen we er voor dat de komende jaren, én daarna, de sluis op volle...

INTERVIEW9 december 2019 De Prinses Beatrixsluis is klaar, maar nooit af

De 3e kolk is volop in gebruik en de 2 bestaande kolken zijn opgeknapt. Toch staan er nog 2 grote klussen op de planning voor het voorjaar van 2020: het...

INTERVIEW9 december 2019 ‘Wachttijd Prins Beatrixsluis nu nagenoeg nul’

Nu alle 3 de kolken van de vernieuwde Prinses Beatrixsluis in bedrijf zijn en de wachttijden teruggebracht zijn tot het minimum, kijkt Rijkswaterstaat trots...

INTERVIEW18 november 2019 Getijdenpark Wilhelminahaven van start

De gemeente Schiedam en Rijkswaterstaat combineren natuurverbetering en gebiedsbeleving in het getijdenpark bij de Wilhelminahaven. Omgevingsadviseur Harry...

INTERVIEW18 november 2019 Proef: dam van oude rioolbuizen bij Rozenburg

Een dam van hergebruikt materiaal biedt waterleven bij Landtong Rozenburg een veilige plek. Een test moet uitwijzen of oude rioleringsbuizen hiervoor geschikt...

INTERVIEW18 november 2019 Natuurontwikkeling in de stadsdelta Maassluis

Met een getijdenpark en een natuurvriendelijke oever combineren Rijkswaterstaat en de gemeente Maassluis natuur, recreatie en educatie. Projectmanager Sjoerd...

INTERVIEW18 november 2019 KRW-werkzaamheden Hollandsch Diep en Haringvliet afgerond

De werkzaamheden aan een groot project dat de water- en natuurkwaliteit in het Hollandsch Diep en het Haringvliet moet verbeteren, zijn op 31 oktober 2019...

INTERVIEW15 november 2019 Pilot ‘flexibele kribben in de IJssel’ van start

Eindelijk was op woensdag 13 november 2019 het langverwachte moment daar: de aftrap van de pilot flexibele kribben in de IJssel. Met de start van de pilot...

INTERVIEW13 november 2019 Opruimen vaarwegmarkering recreatievaart

Als de blaadjes van de bomen vallen, breekt de periode aan waarin we de markering die in de zomer de recreatiegeulen aangeven, uit het water halen. Henk van der...

INTERVIEW12 november 2019 Inspectievlucht boven de Noordzee: ‘Als iedereen naar binnen gaat, gaan wij naar buiten’

Rijkswaterstaat staat samen met onder meer Defensie, de Douane en de Koninklijke Marechaussee paraat bij grote incidenten op zee. Kitty, luchtwaarnemer bij...

Onderliggende pagina's