Archief

Nieuwsarchief

Er zijn 4394 berichten gevonden.

NIEUWSBERICHT25 april 2019 Verspreiding microplastics in Wadden in kaart

Rijkswaterstaat, de Waddenacademie en onderzoekers van diverse universiteiten en instituten willen de langetermijneffecten van plastic uit de verloren...

NIEUWSBERICHT25 april 2019 Ontwerpplannen dijkversterking Marken ter inzage; 25 april - 5 juni 2019

De plannen voor de buitenwaartse versterking van de dijk rond Marken liggen van 25 april tot 5 juni 2019 ter inzage. Dat betekent dat bewoners en betrokkenen...

NIEUWSBERICHT25 april 2019 Normaal tot iets droger begin van het droogteseizoen

In 2019 is er sprake van een normaal tot iets droger begin van het droogteseizoen. Nog niet overal is de grondwaterstand hersteld na de droogte van 2018. Dat is...

NIEUWSBERICHT24 april 2019 Strijd tegen de file

We zijn het in Nederland al jarenlang ‘gewend’ en toch went het tegelijkertijd nooit: de file. Talloze uren staan we stil in wat een oneindige stroom aan auto’s...

INTERVIEW24 april 2019 Bermen staan bol van het leven

Het maaiseizoen gaat weer van start. Tussen 15 mei en 22 september 2019 en verdeeld over 2 perioden nemen we daarom duizenden kilometers groen onder handen.

NIEUWSBERICHT24 april 2019 Onderhoud Eefdesebrug over Twentekanaal gegund

Rijkswaterstaat heeft het onderhoud aan de Eefdesebrug over het Twentekanaal definitief gegund aan BAM Infra Regionaal Apeldoorn.

WERKZAAMHEDEN24 april 2019 Snelweg A76 (deels) afgesloten in weekenden 17-20 en 24-27 mei 2019

De provincie Limburg en Rijkswaterstaat werken aan de Buitenring Parkstad Limburg en de aansluiting op de snelweg A76. Vanwege diverse grootschalige...

NIEUWSBERICHT24 april 2019 Bezoek op 1 mei 2019 de vernieuwde Houtribdijk in het Zuiderzeemuseum

Wist je dat het entreepaviljoen van het Zuiderzeemuseum dwars door de Houtribdijk loopt? En dat het buitenmuseum is neergezet op het werkeiland dat werd...

WERKZAAMHEDEN23 april 2019 Bestortingen bij pijlers draaibruggen Kanaal Gent-Terneuzen

Rijkwaterstaat voert vanaf eind april tot medio september 2019 bestortingen uit rondom de brugpijlers van de draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent en in de...

INTERVIEW23 april 2019 Duurzaam schip bezoekt Werelderfgoed Waddenzee

De gezamenlijke beheerders in het Waddengebied heten 23 april 2019 vanaf de Brandaris het Franse schip Energy Observer van harte welkom in de Waddenzee.