A15 Suurhoffbrug: vitale verbinding voor het Rotterdamse havengebied

Interview

A15 Suurhoffbrug: vitale verbinding voor het Rotterdamse havengebied

Gepubliceerd op: 11 januari 2021- Laatste update: 11 januari 2021 14:57 uur

De Suurhoffbrug is toegangspoort tot de Maasvlakte en daarmee van groot belang voor de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. De 50 jaar oude brug wordt de komende jaren gerenoveerd. Ook wordt er een tijdelijke brug (voorjaar 2021) naast gelegd, om de lasten van het verkeer te verdelen. Het verkeer rijdt daarom vanaf eind 2021 over 2 bruggen. Edwin Kotylak van ondernemersvereniging Deltalinqs vertelt hoe belangrijk de Suurhoffbrug is voor dit haven- en industriegebied.

Renovatietraject A15 van belang

Een renovatietraject op de snelweg A15 is per definitie van belang voor de partijen die werkzaam zijn op de Maasvlakte, weet Edwin Kotylak van Deltalinqs. Deze organisatie behartigt de belangen van 95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam.

Vertegenwoordigers vanuit Rijkswaterstaat en de projectorganisatie van de Suurhoffbrug komen geregeld langs bij Deltalinqs. En daar is Kotylak blij mee: ‘In januari (2021) hebben we weer een online ontbijtsessie gepland. Die sessies zijn ons heel dierbaar. Rijkswaterstaat neemt ons vanaf het prille begin van een project mee in de planning en ontwikkelingen. Dat is fijn en ook zeker nodig.

Perfecte condities

'De Maasvlakte is een van de belangrijkste buitengrenzen van de Europese Unie, met de grootste haven van Europa’, aldus Kotylak. ‘Vanuit alle continenten komen de allergrootste schepen naar Rotterdam. Perfecte condities, zoals de diepste vaarwegen, zorgen ervoor dat er hier zo veel goederen aankomen. Die transporteren we vanuit de Maasvlakte naar het Europese achterland.'

‘Een nadeel van de Maasvlakte is echter dat de vracht die hier Europa binnenkomt, alleen al 40 km over de weg moet afleggen, om voorbij Rotterdam te komen. En van daaruit is het nog eens ruim 130 km voor de vracht bij de Duitse grens is.’

Concurrentievoordeel behouden

Per jaar rijden circa 9 tot 10 miljoen motorvoertuigen over de Suurhoffbrug (in beide richtingen samen, gelijk verdeeld per richting). Het percentage vrachtverkeer kan buiten de spits oplopen tot meer dan 40% (cijfers 2017). Kotylak: ‘Dat vanuit de Maasvlakte het transport vlot en zonder te veel hinder over de A15 kan, is van essentieel belang voor de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. We willen dat de verbinding goed in stand wordt gehouden, zoals nu gebeurt. Maar ook dat er tijdens werkzaamheden niet te lange afsluitingen en omleidingen zijn, waardoor verkeer meer vertraging oploopt.

Er zijn weinig alternatieven in de haven voor vervoer over de weg. Je kunt het vrachtverkeer niet over allerlei toeristische weggetjes sturen. Daarvoor is een snelweg nodig, waarop het verkeer goed doorrijdt en weinig opstoppingen zijn.

Vernieuwen Suurhoffbrug

Omdat de Suurhoffbrug zo’n grote rol speelt voor het havengebied heeft Rijkswaterstaat Deltalinqs vroeg meegenomen in het proces. Een goede zaak volgens Kotylak. ‘We kijken ook met elkaar wat de impact is van projecten die gelijktijdig in eenzelfde regio plaatsvinden, met de ingewikkeldheid van omleidingen.

Belangrijk, want Rijkswaterstaat staat voor een grote uitdaging met een grote hoeveelheid vervanging- en renovatieprojecten in de Rotterdamse regio. ‘Wat nu als 3 of 4 grote projecten uitlopen? Of veel duurder uitvallen dan gepland? Heb je dan voldoende gekwalificeerd personeel en budget om de projecten zo snel en veilig mogelijk uit te voeren? Het is goed dat we die vragen kunnen blijven stellen en dat Rijkswaterstaat ons hierin meeneemt. Alleen op die manier kunnen we onze leden optimaal informeren.

Onderliggende pagina's