Sluis Eefde: Verfraaien Noordelijk terrein

Nieuwsbericht

Sluis Eefde: verfraaien Noordelijk terrein

Gepubliceerd op: 17 december 2020- Laatste update: 21 januari 2021 11:09 uur

In januari 2021 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het Noordelijk terrein (het nieuw aangelegde bosje) bij de sluis in Eefde. Er wordt een aantal aanpassingen gedaan om het geheel fraaier te maken en de bomen die dood zijn gegaan, worden vervangen.

Dode bomen vervangen

De zomer van 2020 is het extreem droog en heet geweest. Aannemer Lock to Twente heeft veel aandacht besteed aan het in leven houden van de beplanting. Meerdere keren per week werd er gesproeid, waardoor het grootste deel van de beplanting het er goed vanaf heeft gebracht. Er zijn 22 eiken doodgegaan, deze worden vervangen door zoete kers en esdoorn, die meer kans hebben om te overleven op dit terrein.

Een aantal heesters is te dicht op het pad geplant. Deze heesters worden naar achteren geplant, zodat het pad niet overwoekerd raakt. Ook worden er extra heesters geplant. Deze komen in een meanderende dubbele rij langs het Kanaalpad te staan. De aan te planten soorten zijn: meidoorn, gewone vogelkers, vlier, wilde kardinaalsmuts, aalbes, hazelaar, lijsterbes en sporkehout.

Bouwkeet maakt plaats voor groen

In het voorjaar van 2021 wordt de bouwkeet van Lock to Twente weggehaald. Na ophoging van het terrein wordt de grond ingezaaid met een kruidenmengsel.

Stinzen en bomen verfraaien het landschap

In het najaar van 2021 worden op verschillende plekken zogenaamde stinzenplanten toegevoegd aan het landschap. Stinzenplanten is een verzamelnaam voor een bijzondere groep verwilderende voorjaarsbloemen. Het zijn vooral bol-, knol- en wortelgewassen die vanaf circa de 16e eeuw werden (en worden) aangeplant op buitenplaatsen, rondom kastelen en landhuizen. Bij sluis Eefde is gekozen voor de volgende soorten: sneeuwklokje, Italiaanse aronskelk, witte bosanemoon, vingerhelmbloem en boshyacint.

In de winter van 2021/2022 worden op de plek waar de bouwkeet heeft gestaan nog 97 bomen aangeplant: 20 zomerlinden, 10 haagbeuken, 12 fladderiepen, 15 esdoorns, 20 zwarte elzen en 20 zoete kersen.

Daarna zijn alle werkzaamheden op in dit gebied afgerond en is het tijd voor moeder natuur om haar werk te gaan doen. Wij hebben er in ieder geval alles aangedaan om een prachtig gebied te realiseren als vervanging voor de bomen die gekapt moesten worden voor de bouw van de Noordersluis.

Onderliggende pagina's