Renovatie Heinenoordtunnel: ‘Rijkswaterstaat en combinatie Savera III maken vliegende start’

Nieuwsbericht

Renovatie Heinenoordtunnel: ‘Rijkswaterstaat en combinatie Savera III maken vliegende start’

Gepubliceerd op: 09 december 2020- Laatste update: 09 december 2020 15:24 uur

De Heinenoordtunnel wordt gerenoveerd en daarbij voorzien van nieuwe generieke en herbruikbare bouwblokken voor de bediening, besturing en bewaking. Daar moeten uiteindelijk alle tunnels van profiteren.

Door in de aanbesteding al te focussen op samenwerking, maakten opdrachtgever Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Savera III – bestaande uit Dura Vermeer, Dynniq en SPIE – een vliegende start.

Opknapbeurt

‘De Heinenoordtunnel begint een oud besje te worden’, lacht projectmanager Claudia Wolff, die de renovatie namens Rijkswaterstaat leidt. ‘Na ruim 50 jaar is het tijd voor een grote opknapbeurt. Daarna moeten de civiele constructies weer 30 jaar meekunnen en de technische installaties 15 jaar. Tegelijkertijd zorgen we dat de tunnel voldoet aan de nieuwste regels.’

Andere manier van werken

Projectdirecteur Geert Quicken van bouwcombinatie Savera III verduidelijkt dat het bijzondere aan dit project is dat het bestaat uit 2 verschillende onderdelen. ‘Naast de reguliere renovatie vervangen we de complete besturing, bewaking en bediening van de tunnel, dus zowel de hard- als software. Daarvoor ontwikkelen we generieke bouwblokken. Dat zijn standaard stukken hard- en software die we in meerdere tunnels kunnen toepassen en per tunnel configureren. Deze combinatie van werkzaamheden vraagt een heel andere manier van werken dan gebruikelijk; er is bijvoorbeeld veel meer afstemming nodig en extra aandacht voor de bewaking van de integraliteit. Er komen in het projectteam eigenlijk 2 werelden samen.’

Meer procesinnovatie dan productinnovatie

Wolff legt uit dat de generieke bouwblokken bijdragen aan de brede transitie naar een vitale infrasector. ‘Met generieke bouwblokken verbeteren en uniformeren we het beheer. Daar plukken we de vruchten van bij het onderhoud. Als alle tunnels met dezelfde systemen werken, kunnen we storingen makkelijker en sneller oplossen. Een systeem dat zich bij meerdere tunnels heeft bewezen, is bovendien betrouwbaarder. En als de wet of de standaarden veranderen, kunnen we veel tunnels in 1 keer aanpassen. Eigenlijk werken we dus meer aan procesinnovatie dan aan productinnovatie.’

Samenwerking is essentieel

Om de complexe opgave tot een goed einde te brengen, is samenwerking essentieel: tussen Rijkswaterstaat en aannemer, maar ook binnen het aannemersconsortium. In de aanbesteding legde Rijkswaterstaat daar dan ook veel nadruk op. ‘Samenwerking was het 1e waliteitscriterium’, vertelt Wolff. 'De deelnemende partijen moesten een samenwerkingsplan indienen en een assessment doen.’ Quicken reageert: ‘Dat assessment was heel bijzonder. We speelden casussen na en kregen waardevolle terugkoppeling. Daardoor leer je elkaar snel kennen. Die ervaring zorgt nu voor een vliegende start.’

Vliegende start

Met de ondertekening van het contract op 23 oktober 2020 is de renovatie van de Heinenoordtunnel uit de startblokken geschoten. Quicken: ‘We zijn na de voorlopige gunning zelf alvast op eigen risico begonnen. Voor de 1e week na gunning hebben we een bouwweek georganiseerd. We zijn met de teams van Rijkswaterstaat en Savera in een open sfeer samengekomen om elkaar beter te leren kennen, de planning door te lopen en in een samenwerkingsconvenant vast te leggen wat wij belangrijk vinden. Daarna hebben we in een managementplan de uitwerkingsfase concreet ingevuld.

Dat plan was binnen 2 weken na de gunning al klaar.’ Wolff vult aan: ‘We hebben ervoor gekozen om in het 1e halfjaar samen met de aannemer het uitvoeringscontract verder uit te werken. Ook stellen we dan samen de prijs vast voor de nu nog onzekere delen van de opdracht en maken we afspraken over uitvoeringsrisico’s. Door samen onderzoeken te doen, kunnen we aan de voorkant beter inschatten wat er nodig is en welke risico’s er zijn.’

Een uitgebreide versie van dit artikel lees je in het nieuwste magazine Rijkswaterstaat Zakelijk & Innovatie.

Onderliggende pagina's