Projectplan Waterwet voor verflauwing 5 kribben ter inzage

Nieuwsbericht

Projectplan Waterwet voor verflauwing 5 kribben ter inzage

Gepubliceerd op: 17 december 2020- Laatste update: 17 december 2020 16:37 uur

In verband met de aanleg van de nieuwe overnachtingshaven Spijk moet Rijkswaterstaat 5 kribben verflauwen. Hiervoor heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat op 27 november 2020, onder zaaknummer RWSZ2019-00002505, het besluit genomen om het projectplan vast te stellen voor de aanpassing van 5 kribben.

Het besluit voor de verflauwing van de kribben ligt vanaf 17 december 2020 ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot en met 27 januari 2021 beroep hiertegen aantekenen bij de rechtbank.

Rijkswaterstaat treft compenserende maatregelen voor het opstuwend effect door de aanleg van de nieuwe overnachtingshaven Spijk. Deze maatregelen zijn beschreven in het onderhavige Projectplan Waterwet.

Compenserende maatregelen

De compenserende maatregelen betreffen de aanpassing van 5 stuks kribben langs de noordelijke oever van de Boven-Rijn tussen km 860,7 en 861,5, in de gemeente Zevenaar. De aanpassing betreft het verflauwen van het benedenstroomse talud van de kribben tot een helling van 1:7. De verflauwing wordt uitgevoerd door het aanbrengen van vulmateriaal en een afwerking van waterbouwsteen.

Terinzagelegging

Als gevolg van de getroffen coronamaatregelen, zoals het sluiten van overheidsgebouwen, is het op dit moment gemakkelijker om de stukken in de Publicatiedatabank digitaal te raadplegen. De stukken liggen fysiek ter inzage bij Rijkswaterstaat op de Van Nieuwenhuizenweg 8, 6874 NE te Wolfheze.

Afspraak maken

In het geval dat u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot het fysiek inzien van de stukken dan kan dat alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak of voor andere vragen met betrekking tot het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat Oost-Nederland bereikbaar via het aanvraagformulier. Zonder afspraak is het als gevolg van de getroffen coronamaatregelen niet mogelijk het gebouw van Rijkswaterstaat Oost-Nederland in Wolfheze te bezoeken.

Het projectplan inclusief bijbehorende stukken ligt vanaf 17 december 2020 tot en met 27 januari 2021 fysiek en digitaal ter inzage.

Beroep

Tegen het Projectplan Waterwet kan gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging beroep bij de rechtbank worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp. En door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp.

Nieuwe haven

Rijkswaterstaat realiseert in de Beijenwaard bij Spijk een nieuwe overnachtingshaven voor binnenvaartschippers. Hierdoor bevorderen we een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer, zodat schippers zich beter aan de wettelijke vaar- en rusttijden kunnen houden. Meer informatie is te vinden op de projectpagina Boven-Rijn: aanleg overnachtingshaven Spijk.

Onderliggende pagina's