Inspecties aan 10 Rijksbruggen in Zeeland

Nieuwsbericht

Inspecties aan 10 Rijksbruggen in Zeeland

Gepubliceerd op: 21 december 2020- Laatste update: 21 december 2020 16:28 uur

Vooruitlopend op het grote onderhoud aan de Zeeuwse Rijksbruggen, voeren we van december 2020 tot mei 2021 grondige inspecties uit. De inspecties geven ons een nog beter beeld bij de technische staat van de bruggen en helpen ons scherpe keuzes te maken in de precieze renovatiewerkzaamheden die we vanaf 2023 moeten uitvoeren.

Een gespecialiseerd bedrijf begint in december 2020 met drone-inspecties. De drones vliegen schuin boven en naast de bruggen om beelden te maken van onder meer de staalconstructies. Per dag zullen de dronepiloten ongeveer 1 brug inspecteren. Belanghebbenden, zoals de wegbeheerder en gebruikers van omliggende grond, worden hiervan op de hoogte gesteld. Voor weggebruikers geven deze inspecties geen hinder en boven passerend scheepvaartverkeer wordt niet gevlogen.

Fysieke inspecties

Eind januari 2021 starten we met de aanvullende fysieke inspecties. Met behulp van hoogwerkers, laagwerkers en pontons onderzoeken we bijvoorbeeld de staat van de voegovergangen (de overgang van het brugdek naar het wegdek), de opleggingen (het punt waar het brugdek op de pijlers rust) en de stalen constructies, zoals die van de bogen en leuningen. Ook inspecteren we de betonconstructies en zaken als de rijdekken, hemelwatervoorzieningen en elektrotechnische installaties.

10 Zeeuwse bruggen

De uitkomsten van de inspecties helpen ons verder te bepalen welke werkzaamheden we vanaf 2023 precies moeten uitvoeren en in welke volgorde we dat gaan doen. Dit doen we bij voorkeur op basis van urgentie. De bruggen waar renovatie het hardste nodig is doen we eerst. Het gaat in totaal om inspecties aan 10 Zeeuwse bruggen. In alfabetische volgorde: de 2 Bathsebruggen, 3 Kreekrakbruggen, Postbrug, Slaakbrug, Tholensebrug, Vlakebrug en Vossemeersebrug.

Hinder tijdens inspecties

De fysieke inspecties van eind januari tot mei 2021 brengen enige hinder met zich mee voor zowel het wegverkeer als de scheepvaart. Mogelijk wordt er tijdelijk een rijstrook afgesloten om ruimte te geven aan de uitvoerders. Er blijft dan altijd 1 rijstrook beschikbaar en er worden verkeersregelaars ingezet zodat het verkeer vlot en veilig kan passeren. Bovendien werken we van brug naar brug, dus is ook de hinder gefaseerd.

Op de vaarweg onder de bruggen door, geldt tijdelijk een snelheids- en breedtebeperking tijdens het uitvoeren van een aantal inspecties. Door middel van een BAS-bericht stellen wij de gebruikers hiervan tijdig op de hoogte. Meer over de projecten die wij de komende jaren uitvoeren in het kader van een Bereikbaar Zeeland, vindt u op de projectpagina Samen werken aan een bereikbaar Zeeland.

Onderliggende pagina's