Rijkswaterstaat onderzoekt weggebruik in Zuid-Holland op 3 november 2020

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat onderzoekt weggebruik in Zuid-Holland op 3 november 2020

Gepubliceerd op: 02 november 2020- Laatste update: 02 november 2020 18:06 uur

Rijkswaterstaat voert op dinsdag 3 november 2020 op 4 rijkswegen in Zuid-Holland een onderzoek uit naar weggebruik via kentekenregistratie.

Rijkswaterstaat wil hiermee een beeld krijgen van de herkomst en bestemming van de personenauto’s en het vrachtverkeer op de rijkswegen in Zuid-Holland.

Wat wordt onderzocht?

Het onderzoek onder het vrachtverkeer moet informatie opleveren over de intensiteit van het goederenvervoer in en buiten de spits en de goederensoorten die over de weg vervoerd worden.

Bij het onderzoek onder het personenverkeer wordt bestuurders vooral gevraagd naar hun motieven voor het gebruik van de auto en hun opvattingen over de openbaar vervoervoorzieningen rond de rijksweg. De resultaten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn voor verkeersmaatregelen op en rond de weg.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Met camera’s worden de kentekens van passerende personenauto’s en vrachtauto’s geregistreerd. De camera’s worden langs de weg en op viaducten geplaatst vanaf vrijdag 30 oktober 2020. Op dinsdag 3 november 2020 vindt kentekenregistratie plaats op de volgende 4 locaties in beide richtingen op de:

  • snelweg A4 tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam;
  • snelweg A13 tussen Knooppunt Ypenburg en Delft-Noord;
  • snelweg A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht;
  • autoweg N44 tussen Wassenaar en Den Haag-Bezuidenhout.

Een deel van de geregistreerde kentekenhouders ontvangt hierna een brief met de vraag om deel te nemen aan een onderzoek van Rijkswaterstaat naar het gebruik van de rijksweg. Zij kunnen inloggen op een site en de enquête digitaal invullen. Deze groep is geselecteerd aan de hand van een steekproef.

Privacybescherming

Het onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voorheen de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Alle persoonsgegevens worden eenmalig en alleen voor dit onderzoek gebruikt, vertrouwelijk behandeld en na het onderzoek vernietigd.

Verkeersonderzoeken in Zuid-Holland

Het onderzoek naar weggebruik is één van de jaarlijks terugkerende verkeersonderzoeken die Rijkswaterstaat uitvoert op steeds verschillende rijkswegen in de provincie Zuid-Holland. Doel hiervan is om een goed beeld te krijgen van het weggebruik en de verkeersstromen in Zuid-Holland.

Onderliggende pagina's