Rijkswaterstaat gunt oeverwerkzaamheden Limburgse en Brabantse kanalen aan Hakkers - Beens

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat gunt oeverwerkzaamheden Limburgse en Brabantse kanalen aan Hakkers - Beens

Gepubliceerd op: 03 november 2020- Laatste update: 03 november 2020 16:33 uur

De combinatie Hakkers - Beens gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de oevers van diverse kanalen in Limburg en Noord-Brabant. Rijkswaterstaat verleende hiervoor onlangs de opdracht.

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding met voorselectie op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) genoemd. BPKV helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten.

Rijkswaterstaat heeft de marktpartijen uitgedaagd op een aantal punten: Hoe ze de uitvoering zo vlot mogelijk kunnen laten verlopen, hoe de omgevingshinder te minimaliseren, hoe ze onbekende gegevens zo goed mogelijk kunnen aanvullen en hoe ze zorgvuldig de aansluitingen op de bestaande constructie kunnen maken. Het contract is op 20 oktober definitief gegund en heeft een looptijd van 2 jaar.

Foto © P. van Baardwijk

Verouderde damwanden vervangen

Onderhoud aan oevers van kanalen is nodig om een vlotte en veilige doorgang voor de scheepvaart te behouden. Is de oeverbescherming in slechte staat, dan kunnen bermen en taluds afschuiven. Dat kan tot onveilige situaties leiden. Daarom worden verouderde damwanden, die de oevers en het water op hun plek houden, vervangen door stalen constructies die weer zo’n 50 jaar mee gaan.

Start uitvoering in 2021

De combinatie Hakkers - Beens start in de 1e helft van 2021 met uitvoering van de oeverwerken. Dit gebeurt op het Markkanaal (bij Oosterhout), delen van het Wilhelminakanaal (bij Oosterhout en tussen Tilburg en Eindhoven), op een klein deel van de Zuid-Willemsvaart (bij Someren-Eind) en op een klein deel van Kanaal Wessem-Nederweert (bij Wessem). De werkzaamheden zullen naar verwachting najaar 2022 zijn afgerond.

Onderliggende pagina's