Online informatiesessie ‘Geluid en de A67/A73 knooppunt Zaarderheiken’ goed bezocht

Nieuwsbericht

Online informatiesessie ‘Geluid en de A67/A73 knooppunt Zaarderheiken’ goed bezocht

Gepubliceerd op: 13 november 2020- Laatste update: 13 november 2020 10:49 uur

De online informatiesessie die Rijkswaterstaat op dinsdag 10 november 2020 hield, is met ongeveer 30 deelnemers goed bezocht. Het onderwerp tijdens deze extra webinar was ‘geluid’ bij het project A67/A73 knooppunt Zaarderheiken. Speciale aandacht werd gegeven aan de situatie in de Venlose wijk Boekend.

Het webinar via Webex is een alternatief voor een informatieavond in een buurt- of gemeentehuis. ‘Het liefst hebben wij natuurlijk persoonlijk contact met de mensen uit de wijken. Maar vanwege de coronamaatregelen kan dat nu helaas niet. Hopelijk lukt dit volgend jaar als het tracébesluit wordt behandeld’, zei omgevingsmanager Robin Aerts.

Participatie en communicatie

‘We vinden het belangrijk dat iedereen uit de omgeving de juiste informatie krijgt over de verbreding van de oostelijke parallelbaan en over de geluidsmaatregelen’, aldus Aerts. Op 30 juni en 2 juli 2020 organiseerde Rijkswaterstaat tijdens de terinzagelegging van het ontwerp tracébesluit al 2 digitale informatiesessies. Aan bod kwamen toen het wegontwerp, de effecten van geluid, ruimtelijke kwaliteit, landschap en de maatregelen.

Rijkswaterstaat verspreidde hiervoor in juni huis-aan-huis een bewonersbrief met factsheet, informeerde lokale media, stuurde nieuwsberichten naar de website van de gemeente Venlo en naar de social mediakanalen van het DrieDorpenOverleg, BoekenderBelang en wijkraden. ‘Geluid is een moeilijk onderwerp, maar we willen zoveel mogelijk vragen van omwonenden daarover beantwoorden en zo meer duidelijkheid geven.’ Om de aspecten van geluid goed uit te leggen is een animatie gemaakt.

Straks geen nalevingsknelpunt

‘De extra rijstrook bij knooppunt Zaarderheiken leidt nauwelijks tot extra geluidhinder voor omwonenden’, benadrukte John in ’t Zand, adviseur Geluid bij Rijkswaterstaat. ‘Met de vaststelling van het tracébesluit is niet langer sprake van een nalevingsknelpunt geluid op de A73.’ Dit is uitgebreid toegelicht tijdens het webinar op 10 november. Na afloop van de webinar zijn veel vragen gesteld over het project. Het team van adviseurs van Rijkswaterstaat nam vervolgens de tijd voor het beantwoorden van zoveel mogelijk van die vragen.

Video van online informatiesessie

Meer informatie vindt u op de projectpagina A73 Zaarderheiken (extra rijstrook en nalevingsknelpunt geluid). Hier vindt u ook een link naar de video van het webinar van 10 november.

Onderliggende pagina's