Wethouder Boom, gemeente Venlo over uitbreiding A73 bij knooppunt Zaarderheiken: ‘Infrastructuur is altijd actueel’

Interview

Wethouder Boom, gemeente Venlo over uitbreiding A73 bij knooppunt Zaarderheiken: ‘Infrastructuur is altijd actueel’

Gepubliceerd op: 22 oktober 2020- Laatste update: 22 oktober 2020 15:50 uur

Economie en leefbaarheid gaan hand in hand. Maar soms zitten ze elkaar wat in de weg, zoals bij het knooppunt Zaarderheiken. De redactie van de Nieuwsbrief A73 sprak met wethouder Erwin Boom (39).

Vanaf 2014 was hij raadslid in Venlo en sinds 2018 is hij wethouder. Met een stevige en volle portefeuille; de website vermeldt 13 hoofdfuncties. De portefeuille omvat kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt tot en met horecabeleid en wijkwethouder voor een aantal wijken in Venlo. In breed perspectief ligt de focus van wethouder Boom op ondernemerschap, economie en leefbaarheid in alle disciplines.

Op de korte termijn gaat de aandacht binnen de portefeuille door de actualiteit uit naar de gevolgen van Covid-19. Er wordt nauw samengewerkt met ondernemers en partners om de gevolgen van de crisis in kaart te brengen en waar mogelijk aan te pakken.

Leefbaarheid

Als we door uw bril kijken naar de uitbreiding van de A73 met een extra rijstrook, de oostelijke parallelbaan? Wat ziet u dan?

Wethouder Boom: 'Als je dit onderwerp verkeerstechnisch bekijkt, dan constateer je dat de A73 tussen knooppunt Zaarderheiken en de Maasbrug een trechter vormt. Het verkeer tussen deze trajecten stagneert daardoor snel. Zowel in de ochtend als avondspits. Daar wordt niemand blij van.'

'De extra rijstrook langs de parallelbaan die er in noordelijke richting komt, zorgt voor een betere doorstroming, minder sluipverkeer in de wijken en goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen. Dankzij de geluidsmaatregelen die worden getroffen, gaan de economie en leefbaarheid goed samen.'

Integrale aanpak

De aanpassingen met een extra rijstrook staan niet ter discussie. Wel is geluidsoverlast een blijvend aandachtspunt voor de wethouder; dat was bij de openstelling van de A73 en A74 het geval en nu nog steeds. De wethouder: ‘We zoeken continu naar een verantwoorde balans tussen economische groei en leefbaarheid. De aanpak en de maatregelen bij geluidsoverlast worden echter steeds complexer en vragen om een integrale aanpak.

Kijk naar de Boekend: dat was eerst een dorp in het groen en is nu een dorp tegen Blerick en de Tradeports aan. Naast geluid afkomstig van wegen is er geluid van het spoor, bedrijven en windturbines. Dat vraagt om afstemming en samenwerking met omwonenden, wijkraden en bestuurders van andere overheden, zoals de provincie Limburg en bij een rijksweg zoals de A73, met Rijkswaterstaat.

Participatie

De sleutel tot succes van een integrale aanpak is betrokkenheid. Dit vergt inzet van diverse partijen. De samenwerking tussen de diverse overheden is prima. Wethouder Boom: ‘Bestuurlijk gezien weten we elkaar goed te vinden. Ook wat verkeerskundige inhoud betreft zitten we op 1 lijn. Er is wel nog discussie over de extra geluidsmaatregelen. Leefbaarheid voor bewoners is voor alle partijen van groot belang, maar ‘wie gaat er betalen?’.

Als we kijken naar de bewoners hebben we met veel mensen te maken; inwoners van Blerick, Hout-Blerick en Boekend. De bewoners in deze wijken zijn vertegenwoordigd in het Drie Dorpen Overleg. Dit buurtplatform heeft nauw contact met de gemeente en Rijkswaterstaat over de A73 en A74. Wethouder Boom: 'Deze vorm van burgerparticipatie is voor ons als bestuurders zeer waardevol. De communicatie is tweerichtingsverkeer, zo moet het ook. Dan hoor je wat er op straat leeft en kun je op tijd inspelen op wensen.'

Toekomst

Hoe kijkt u tegen de ontwikkelingen aan van Venlo als logistieke hotspot en het verkeers- en vervoersvraagstuk in zijn algemeenheid?

Boom: 'Eerst maar eens corona afwachten. De dip in mobiliteit van nu is naar verwachting tijdelijk, maar ook bij een lagere economische groei wordt een toename van de mobiliteit en bereikbaarheidsproblemen voorzien.'

'Er is dus veel werk aan de winkel in en om Venlo: niet alleen op de wegen voor (vracht)auto’s, voetgangers en fietsers, ook op het spoor en in de haven. Ook dat vraagt om een integrale aanpak. Met duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid en economie is infrastructuur altijd actueel. De kunst is om deze maatschappelijke thema’s met elkaar in balans te brengen.'

Meer nieuws A73: uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken

Onderliggende pagina's