Rijkswaterstaat gunt Opwaardering Twentekanalen aan de Combinatie Van Oord - Hakkers - Beens

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat gunt Opwaardering Twentekanalen aan de Combinatie Van Oord - Hakkers - Beens

Gepubliceerd op: 28 oktober 2020- Laatste update: 28 oktober 2020 10:52 uur

De bouwcombinatie Van Oord - Hakkers - Beens gaat in opdracht van Rijkswaterstaat de laatste fase van de verruiming van de Twentekanalen uitvoeren.

Op 28 oktober 2020 zetten plaatsvervangend directeur-generaal van Rijkswaterstaat Patricia Zorko en directeur van Van Oord Richard Brouwer hun handtekening onder het contract. Werkzaamheden starten in het voorjaar van 2021.

Werkzaamheden verruiming

De Twentekanalen liggen in Oost-Nederland en bestaan uit de hoofdtak vanaf de IJssel naar Enschede en de zijtak van Delden naar Almelo. Het gegunde contract behelst de 2e en laatste fase van de verruiming. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het vervangen van de huidige damwanden over een lengte van 35 km, het verruimen van het kanaal en het aanbrengen van een zelfdichtende laag ten behoeve van de grondwaterbeheersing in de omgeving van de Twentekanalen.

Aanbesteding op basis van BPKV

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) genoemd. BPKV helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen beoordeeld op samenwerking, planning, robuustheid van de oeverconstructies en duurzaamheid. Op basis van deze beoordeling heeft de Combinatie Van Oord - Hakkers - Beens voor dit project de beste prijs-kwaliteitsverhouding en is daarmee de winnende inschrijver.

De doordachte planning waarbij, onder andere oog is voor beschikbaarheid van damwanden en materieel zorgt er voor dat veel flexibiliteit in de uitvoering is geborgd. Dit geeft het uitvoeringsteam van Rijkswaterstaat vertrouwen op een goede samenwerking. De inschrijfsom voor het contract bedraagt ruim 100 mln euro.

Start uitvoering voorjaar 2021

De werkzaamheden aan de Twentekanalen starten in het voorjaar van 2021. Combinatie Van Oord - Hakkers – Beens werkt dan gedurende 1,5 jaar aan het verruimen van de Twentekanalen. De verruiming van het Twentekanaal is volgens de huidige planning eind 2022 gereed.

Vlotter en veiliger over de Twentekanalen

Rijkswaterstaat werkt aan een opwaardering van de Twentekanalen door de vaarweg te verruimen en damwanden te vervangen. Door het verruimen van de vaarweg kunnen grotere schepen straks veiliger en vlotter doorvaren. Hierdoor zijn de havens van Almelo, Hengelo en Enschede via het Twentekanaal beter bereikbaar voor klasse Va-schepen met een laadvermogen van 3.000 ton (120 vrachtwagens). Dit is een stimulans voor de regionale economie.

Meer vracht over water, minder vrachtwagens

Grotere schepen op het kanaal betekent minder vrachtwagens op de weg. Rijkswaterstaat heeft vanuit duurzaamheid de wens om het aantal vrachtwagens op de weg terug te dringen. Bij Fase 1 is het kanaal tussen Eefde en Delden al verruimd en bij Eefde ligt sinds april 2020 een 2e nieuwe sluiskolk. Deze 2e fase van verruiming is het sluitstuk. Deze projecten samen maken het mogelijk dat er straks 900 vrachtwagenbewegingen per dag minder plaatsvinden.

Onderliggende pagina's