Rijkswaterstaat gunt baggerwerkzaamheden in de Maas in Zuid-Nederland aan Martens en Van Oord

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat gunt baggerwerkzaamheden in de Maas in Zuid-Nederland aan Martens en Van Oord

Gepubliceerd op: 22 oktober 2020- Laatste update: 22 oktober 2020 16:27 uur

Martens en Van Oord gaat baggerwerkzaamheden uitvoeren op diverse locaties in de Maas in Limburg. Rijkswaterstaat heeft het bedrijf de opdracht voor deze werkzaamheden verleend.

Het baggeren van de Maas is nodig omdat de rivier als hoofdvaarweg op plaatsen te ondiep dreigt te worden. Natuurlijke sedimentatie van zand en slib maken het onderhoudswerk noodzakelijk. De te baggeren locaties liggen onder andere bij Maastricht, rond Roermond en Well (Limburg).

Aanbesteding op basis van EMVI

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding met voorselectie op een basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat heeft de marktpartijen uitgenodigd om te laten zien hoe ze een ongestoord uitvoeringsproces willen realiseren. Ook duurzaamheid was een EMVI-criterium: gevraagd is hoe het gebaggerde materiaal zo hoogwaardig mogelijk kan worden toegepast. Het contract is in september definitief gegund en heeft een looptijd van 1,5 jaar.

2e opdrachtverlening

De aanbesteding van het werk dat nu zal worden uitgevoerd, is vorig jaar opgeschort vanwege de PFAS-problematiek. Momenteel loopt de aanbesteding voor een 2e opdrachtverlening voor baggerwerkzaamheden in de Maas. Naar verwachting wordt die opdracht begin volgend jaar verleend.

Onderliggende pagina's