Proef met fietspont bij Spijkenisserbrug gaat niet door

Nieuwsbericht

Proef met fietspont bij Spijkenisserbrug gaat niet door

Gepubliceerd op: 14 oktober 2020- Laatste update: 14 oktober 2020 16:39 uur

Rijkswaterstaat heeft in overleg met de bestuurlijke partners van Nissewaard en Rotterdam besloten om de proef met de speciale fietspont bij de Spijkenisserbrug op donderdag 15 oktober 2020 niet door te laten gaan.

Gezien de dringende oproep vanuit het kabinet om het aantal reisbewegingen te beperken lijkt het niet gepast om op dit moment een nieuwe vorm van transport te introduceren en op te roepen hiervan gebruik te maken.

Hoe verder?

Rijkswaterstaat beraadt zich nu samen met de betrokken partners op de ontstane situatie. Feit blijft dat de inzet van een pont bij een langdurige stremming een uitkomst kan zijn voor (brom)fietsers en voetgangers. De proef wordt dan ook mogelijk op een later moment alsnog uitgevoerd. Vooruitlopend daarop wil Rijkswaterstaat afspraken maken met de betrokken exploitanten over een pilot van een jaar voor het ad hoc inzetten van een pont bij calamiteiten. De aangelegde pontons blijven voorlopig liggen.

Waarom een pontproef?

De Spijkenisserbrug wordt over enkele jaren gerenoveerd. De afgelopen jaren is de brug geregeld gestremd geweest door storingen of aangereden slagbomen. Dit levert niet alleen hinder op voor automobilisten maar ook voor (brom)fietsers die dan een behoorlijk eind moeten omfietsen.

Rijkswaterstaat streeft ernaar storingen zoveel mogelijk te voorkomen. De meeste storingen en incidenten worden binnen 1 á 2 uur opgelost, maar er blijft altijd een kans bestaan op een langduriger storing. Samen met de betrokken gemeenten en Havenbedrijf Rotterdam is daarom gekeken naar alternatieven om voorbereid te zijn op zo’n situatie. De inzet van fietsbusjes bleek in het verleden geen succes. Doel van de pontproef was om te testen of een fietspont een mogelijk alternatief is om in de toekomst structureel in te zetten bij stremmingen door storingen of geplande werkzaamheden voor de komende renovatie. Ook wilde het projectteam onderzoeken hoe het experiment ervaren wordt door de gebruikers van de pont. De proefvaart ter voorbereiding op 15 oktober 2020 is succesvol verlopen.

Onderliggende pagina's