Planning overnachtingshaven Giesbeek aangepast

Nieuwsbericht

Planning overnachtingshaven Giesbeek aangepast

Gepubliceerd op: 29 oktober 2020- Laatste update: 29 oktober 2020 11:33 uur

Door het wegvallen van de PAS-regeling moet Rijkswaterstaat de plannen en vergunningaanvragen voor de nieuwe overnachtingshaven bij Giesbeek aanpassen. Dit kost veel tijd.

Binnenvaartschippers op de Boven-IJssel hebben weinig mogelijkheden om te rusten. Daarom werkt Rijkswaterstaat al geruime tijd aan een nieuwe overnachtingshaven in de Valeplas bij Giesbeek.

Aanpassen planning en vergunningaanvragen

Bij het uitwerken van alle plannen en benodigde vergunningaanvragen voor dit project gingen we uit van de destijds geldende wetten en regels, waaronder de PAS-regeling (Programma Aanpak Stikstof). Het wegvallen van de PAS-regeling door een uitspraak van de Raad van State vraagt voor de overnachtingshaven Giesbeek om aanpassingen in de plannen en vergunningaanvragen.

We brengen u op de hoogte zodra we weten wanneer de plannen en vergunningaanvragen kunnen worden voorgelegd aan de verschillende overheden en andere belanghebbenden, zoals bewoners en bedrijven uit de buurt.

Op basis van de vertraging is de planning aangepast. Hij ziet er nu als volgt uit:

  • 2022: Projectbeslissing
  • 2022: Start uitvoering
  • 2023 - 2024: Overnachtingshaven gereed

Meer weten?

Bekijk de projectwebsite van overnachtingshaven Giesbeek of abonneer u op de nieuwsbrief.

Onderliggende pagina's