Inspectie en onderhoud houdt bestaande Suurhoffbrug veilig in bedrijf

Interview

Inspectie en onderhoud houdt bestaande Suurhoffbrug veilig in bedrijf

Gepubliceerd op: 20 oktober 2020- Laatste update: 20 oktober 2020 13:55 uur

Om te zorgen dat de bestaande Suurhoffbrug nog zeker 10 jaar meekan, voert Rijkswaterstaat regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit. Contractmanager Erik Vanhoutvin vertelt enthousiast wat daar allemaal bij komt kijken.

Zwaardere brugbelasting dan voorzien

De bestaande Suurhoffbrug heeft een mooi slank ontwerp. Daarin is echter geen rekening gehouden met de hoeveelheid verkeer die er vandaag de dag overheen rijdt. Vooral het vrachtverkeer zorgt voor een veel zwaardere belasting dan de ontwerpers bijna 50 jaar geleden voor ogen hadden. ‘De brug heeft hieronder te lijden gehad de afgelopen tientallen jaren', vertelt contractmanager Erik Vanhoutvin van Royal HaskoningDHV.

Namens Rijkswaterstaat zorgt Vanhoutvin, samen met het instandhoudingsteam, dat de brug de komende 10 jaar veilig in bedrijf blijft. ‘Om slijtage en eventuele schade in kaart te brengen, inspecteren we de brugconstructie 3 tot 4 keer per jaar, zowel visueel als met ultrasone technieken. Serieuze schade herstellen we in periodiek geplande reparatiemomenten. Niet kritieke schade houden we in de gaten. Dagelijkse schouw van de brug wordt gedaan door weginspecteurs.

Zo min mogelijk verkeershinder

De meeste schade bevindt zich in de dekplaat: de stalen plaat waar het verkeer overheen rijdt. Vanhoutvin: ‘Die plaat is aan de onderkant versterkt met troggen. Op de plaatsen waar deze bevestigd zijn aan de dekplaat, zorgt het verkeer voor belasting van de lasverbindingen.

Aan de onderzijde van het rijdek herstellen we de schade tijdens de geplande reparatiemomenten. Er moet dan 1 rijstrook worden afgezet, wat minder trillingen veroorzaakt en veiliger is voor de wegwerkers. De inspectie van de bovenzijde van de dekplaat heeft meer gevolgen voor het verkeer, omdat we hiervoor de volledige rijbaan moeten afzetten. Daarom proberen we zo’n wegafzetting zo efficiënt mogelijk in te zetten. Bijvoorbeeld door deze inspecties en reparaties te combineren met werkzaamheden van andere onderhoudspartijen op hetzelfde traject.

We voeren de werkzaamheden bij voorkeur ’s nachts of in een weekend uit, zodat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt en wij zo veel mogelijk werkzaamheden met 1 afzetting kunnen uitvoeren.

Speciale werkzaamheden

Naast de reguliere inspecties en reparaties zijn er zogeheten specials. ‘Vanwege een oude aanvaarschade monitoren we bijvoorbeeld een van de hoofdliggers’, legt Vanhoutvin uit. ‘In een apart onderzoek gaan we na welk effect deze aanvaarschade heeft op de brugconstructie en of er herstellingen of versterkingen nodig zijn.'

Ook onderzoeken we op dit moment de beste manier voor het in stand houden van de dekplaat van de bascule: het deel van de brug dat vroeger open kon. Aan het einde van 2020 beslissen we welk onderhoudsscenario de beste optie is op basis van veiligheid, verkeershinder, risico’s en financiën.

Ponton tilt zichzelf uit het water

Bijzonder vond Vanhoutvin de versterkingswerkzaamheden aan de hoofddraagconstructie in december 2019. ‘We hebben toen onder andere versterkingsplaten aangebracht op de westelijke hoofdligger. Om de werkzaamheden veilig en beheerst uit te kunnen voeren, gebruikten we een zogeheten self-jacking ponton. Dit is een platform dat zichzelf met palen uit het water kan tillen. Dit ponton bood de opdrachtnemer de beste situatie op het gebied van veiligheid en werkomstandigheden. Ik kijk trots terug op hoe het voorbereidingsteam en de opdrachtnemer deze werkzaamheden hebben uitgevoerd.

Meer nieuws A15: renovatie en nieuwbouw Suurhoffbrug

Onderliggende pagina's