A59: Weekendafsluiting tussen knooppunt Zonzeel en afrit (34) Raamsdonksveer (richting ’s-Hertogenbosch); 31 oktober - 02 november 2020

Werkzaamheden

A59: Weekendafsluiting tussen knooppunt Zonzeel en afrit (34) Raamsdonksveer (richting ’s-Hertogenbosch); 31 oktober - 02 november 2020

Gepubliceerd op: 15 oktober 2020- Laatste update: 15 oktober 2020 16:40 uur

Rijkswaterstaat voert van zaterdag 31 oktober 21.00 uur tot maandag 02 november 05.00 uur 2020 onderhoud uit aan het asfalt van de snelweg A59 tussen knooppunt Zonzeel en afrit (34) Raamsdonksveer richting ‘s-Hertogenbosch.

Hierdoor is de A59 tussen knooppunt Zonzeel en afrit (34) Raamsdonksveer richting ’s-Hertogenbosch tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. De tussenliggende op- en afritten in de richting van ’s-Hertogenbosch zijn ook afgesloten. Evenals verzorgingsplaats Hespelaar met het daaraan gelegen tankstation langs de A59 richting ’s-Hertogenbosch.

Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 25 minuten.

Afsluitingen

De afsluitingen zijn als volgt:

 • A16/A59 verbindingsweg ter hoogte van knooppunt Zonzeel, komende vanuit Breda richting ’s-Hertogenbosch;
 • A16/A59 verbindingsweg ter hoogte van knooppunt Zonzeel, komende vanuit Rotterdam richting ’s-Hertogenbosch;
 • Op- en afrit (31) Terheijden van de A59 richting ’s-Hertogenbosch;
 • Op- en afrit (32) Made van de A59 richting ’s-Hertogenbosch;
 • Parkeergelegenheid/verzorgingsplaats Hespelaar met aangrenzend tankstation, gelegen langs de A59 richting ’s-Hertogenbosch;
 • Op- en afrit (33) Oosterhout-Noord van de A59 richting ’s-Hertogenbosch;
 • Afrit (34) Raamsdonkveer van de A59 richting ’s-Hertogenbosch.

Omleidingsroute

Het verkeer in de richting van ’s-Hertogenbosch wordt als volgt omgeleid:

 • Volg de A16 richting Breda;
 • Ga ter hoogte van knooppunt Galder over op de A58 richting Tilburg;
 • Ga ter hoogte van knooppunt St. Annabosch over op de A27 richting Gorinchem;
 • Ga ter hoogte van knooppunt Hooipolder weer verder op de A59 richting ’s-Hertogenbosch.

Lokaalverkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Weersgevoelige werkzaamheden

Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Regulier onderhoud

Deze werkzaamheden betreffen onderhoudswerkzaamheden die horen tot het Groot Variabel Onderhoudscontract 2020 dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina van de Geplande werkzaamheden. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Onderliggende pagina's