Stuw Linne krijgt weer vorm

Nieuwsbericht

Stuw Linne krijgt weer vorm

Gepubliceerd op: 09 september 2020- Laatste update: 14 september 2020 08:50 uur

Het einde van de enorme herstelklus komt in zicht: stuw Linne krijgt weer vorm. Alle 14 nieuwe jukken en brugdelen zijn geplaatst. Naar verwachting worden half september 2020 ook de schotten, waarmee het water wordt tegengehouden, tegen de jukken geplaatst. Daarna worden de tijdelijke dammen verwijderd rondom de stuw.

In de maanden juli en augustus 2020 is er keihard doorgewerkt. Zo zijn de reparaties en de voorbereidende werkzaamheden aan de betonnen fundatie van de stuw uitgevoerd. In deze periode zijn ook alle 14 jukken en brugdelen opnieuw gefabriceerd door Mourik in Echt.

Eerste jukken stuw Linne geplaatst

De eerste nieuwe jukken en brugdelen zijn op vrijdag 21 augustus 2020 geplaatst. Deze werkzaamheden hebben tot het weekend van 5 september 2020 geduurd. Behalve de jukken en de brugdelen wordt er ook een nieuwe lier aangebracht, wordt de kraan nog vervangen en de opslagloods bij de stuw wordt uitgebreid. Voor aanvang van het hoogwaterseizoen, vanaf 1 november 2020, kan de stuw weer veilig worden bediend en het waterpeil in de Maas weer goed gereguleerd worden.

Fietsbrug stuw Linne tijdelijk afgesloten

Voor het afbreken van de tijdelijke dammen in de Maas wordt groot materieel ingezet. Omdat vlakbij de stuw en dus ook op korte afstand van de fietsbrug wordt gewerkt, is het veiligheidsrisico te groot om fietsers en voetgangers toe te laten op de fietsbrug. Net als tijdens de opbouw van de bovenstroomse dam zal ook nu de fietsbrug tijdelijk afgesloten worden: van maandag 28 september tot en met vrijdag 23 oktober 2020. Er wordt een omleidingsroute ingesteld over de Maasbrug bij Wessem.

Droge bouwput stuw Linne

Voor het herstel van stuw Linne is half april 2020 gestart met de bouw van een dam benedenstrooms van de stuw. Deze vormt samen met de tijdelijke dam die eerder bovenstrooms gebouwd werd een bouwput in de Maas rondom de beschadigde stuw. Het water tussen de dammen wordt weggepompt waardoor de stuw gedemonteerd kan worden en de betonnen fundatie goed en veilig wordt geĆÆnspecteerd. Daardoor valt er tijdwinst te behalen bij de herstelwerkzaamheden komende maanden.

Veiligheid werkzaamheden

Rijkswaterstaat doet er alles aan om altijd veilig te werken. Bij het afslaan van de waterpompen of bij een toename van lekwater in de bouwput zal er een signaal te horen zijn waarop de bouwput meteen geƫvacueerd wordt. Zowel de pompen, het lekwater als de dammen worden continu gemonitord om eventuele afwijkingen direct te constateren.

Afvoervoorspellingen

De afvoervoorspellingen van de Maas worden dagelijks nauwlettend gemonitord door Rijkswaterstaat. De tijdelijke dammen worden niet afgebroken bij hoge waterafvoeren en de stuw kan tijdens de herstelwerkzaamheden minder water doorlaten dan normaal. Wanneer sprake is van hoge waterafvoeren, kan Rijkswaterstaat ook nog andere instrumenten inzetten, zoals water vasthouden in stuwpanden bovenstrooms van stuw Linne of het water afvoeren via sluizen.

Schade aan stuw Linne

Op 10 februari 2020 raakte stuw Linne beschadigd door 2 duwbakken die tijdens de storm Ciara op drift waren geraakt. Rijkswaterstaat werkt momenteel aan het herstel. Bekijk voor meer informatie de projectpagina Maas: reparatie stuw Linne.

Onderliggende pagina's