Rijkswaterstaat doet proef met slimme camera’s op de vaarweg

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat doet proef met slimme camera’s op de vaarweg

Gepubliceerd op: 07 september 2020- Laatste update: 07 september 2020 16:57 uur

Rijkswaterstaat is onlangs een proef gestart om de verkeersbewegingen op het IJ beter in kaart te brengen. Zo kan op afstand worden bekeken of de veiligheid geborgd is op plekken waar recreatie- en beroepsvaart elkaar veelvuldig tegenkomen.

In de zomer van 2020 zagen we opnieuw dat steeds meer mensen ervoor kiezen om er met een bootje op uit te trekken wat op een populaire plaats als het IJ veel drukte oplevert. Door te oefenen met camera’s voor verkeersmanagement op het IJ krijgen we meer zicht op de locatie van binnenvaartschepen, jachtjes, cruiseschepen en veerponten.

Camera’s zorgen voor aanvullende beelden

Het zeer druk bevaren Amsterdam-Rijnkanaal komt ook op het IJ uit. Dit is voor de ervaren binnenvaartschippers die daar regelmatig komen een bekende route, die weten van elkaar wel wat ze moeten doen. Daarnaast beschikken ze over geavanceerde apparatuur waarmee te zien is of ze richting het Noordzeekanaal, Amstel of IJsselmeer gaan.

Voor de recreant op zijn sloep of in zijn motorbootje is het veel lastiger. Die vindt het soms maar moeilijk in te schatten om te zien waar de grote beroepsschepen heen gaan en hoe ze elkaar moeten passeren. Door het inzetten van camera’s voor verkeersmanagement beschikt Rijkswaterstaat over aanvullende beelden. Zo kan er worden ingegrepen als het te druk is, door bijvoorbeeld de beroepsvaart in konvooi te laten varen of de plezierbootjes om te leiden. Een soort ‘crowdmanagement’ op het water dus.

Verkeersmanagement op het water

Het experiment dat we nu doen, is samen met de Port of Amsterdam en Waternet opgestart vanuit het programma ‘De Digitale Rivier’. Hiermee krijgen we zicht op de vaarbewegingen. Aan de hand daarvan en met de informatie die altijd al via de beroepsvaart binnenkomt, kunnen we als vaarwegbeheerders samen een betere inschatting maken van de (verwachte) drukte.

Meer innovatieve oplossingen

Net als bij onze snelwegcamera’s slaan we ook bij de vaarwegcamera’s geen beelden op. De inzet van verkeersmanagement doen we anno 2020 zeker niet meer alleen met onze mensen op vaste verkeersposten en op patrouillevaartuigen. Bij het verkeersmanagement van nu horen steeds vaker innovatieve oplossingen. Livestreams en dronebeelden helpen daar erg goed aan mee. Want als er iets aan de hand is, dan zien we dat met deze beelden ook veel eerder. Meer zien en daar direct op in kunnen spelen draagt bij aan een vlotte en veilige scheepvaart.

Schippers voorbereiden op drukte

De volgende stap is dan ook dat we de schippers die richting het IJ gaan kunnen voorbereiden op wat ze aan gaan treffen qua drukte. Als de proef met de camera’s voorbij is, dan buigen we ons over de vraag hoe we de gegevens over de drukte kunnen delen met gebruikers.

Onderliggende pagina's