Overdracht voorhavendijken Prinses Irenesluis, Prinses Beatrixsluis en Koninginnensluis van Rijkswaterstaat naar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Nieuwsbericht

Overdracht voorhavendijken Prinses Irenesluis, Prinses Beatrixsluis en Koninginnensluis van Rijkswaterstaat naar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Gepubliceerd op: 15 september 2020- Laatste update: 15 september 2020 12:17 uur

Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, heeft op 15 september 2020 het beheer van 6 voorhavendijken tijdens een digitale bijeenkomst overgedragen aan dijkgraaf Jeroen Haan van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Het gaat om het beheer van de voorhavendijken (de dijkgedeelten tussen sluis en Lek) bij de Prinses Irenesluis in Wijk bij Duurstede en de Prinses Beatrixsluis en Koninginnensluis in Nieuwegein. In alle gevallen betreft het zowel de oostelijke als westelijke zijde.

Gelijksoortige infrastructuur bij 1 beheerder

De overdracht gebeurt op basis van afspraken uit het Bestuursakkoord Water uit 2011. Hierin zijn tussen onder andere Rijkswaterstaat en waterschappen afspraken gemaakt over de overdracht van primaire waterkeringen, zodat deze dijktrajecten in beheer zijn (of komen) bij de waterschappen. Zo komt gelijksoortige infrastructuur bij 1 beheerder. Dit maakt het waterbeheer doelmatiger met heldere verantwoordelijkheden.

Versterking voorhavendijken in project Sterke Lekdijk

Een groot voordeel van de overdracht is dat de versterking van de gehele Lekdijk tussen Amerongen tot Schoonhoven nu in één hand is. Jeroen Haan hierover: ‘De overdracht is goed getimed. De verkenningsfasen van het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk zijn inmiddels gestart voor de deeltrajecten waarin deze voorhavendijken liggen’. Michèle Blom beaamt dit: ‘Het is inderdaad een groot voordeel dat het versterken van de Lekdijk nu als totaalpakket kan worden uitgevoerd’.

Onderliggende pagina's